PDA

View Full Version : Khách Viếng Thăm ...PDK
03/02/2012, 12:59 PM
Tui để ý, cứ mỗi lần có chuyện nói về vấn đề "chính trị" thì tự dưng cái nhà của anh XT có ... Khách Viếng Thăm ... hơi khá nhiều :thumbsup:

Phải chi ... Khách ... cứ viếng thăm mãi thì cũng vui hỉ :D He he.

Dù vậy, vẫn tội cho anh XT ... bưng trà, đãi khách :D

Thui thì cũng ráng ... để đức cho con gái nó nhờ ... nghen anh XT :wink:

:D :D :D

PDK
03/09/2012, 02:20 PM
Và ... cũng rất hay :D

Mỗi lần tui ... nhá nhá ... nói đến anh Khách Viếng Thăm ... thì anh ... lại hết viếng :D Ha ha.

Coi bộ ... nhột "tay" hay sao vậy cà ? :wub::D :D :D