PDA

View Full Version : Chuẩn bị chầu Trời!TomCat
03/05/2012, 07:14 PM
Lễ chuẩn bị chầu Trời...

PDK
03/05/2012, 07:52 PM
Chúc mừng sinh nhựt Đại Ca :thumbsup:

Dzị lòa giờ ... biết mệnh Trời của mình rồi phải không :wub:


Hôm qua thấy Facebook ... lấp lánh ... tưởng giỡn :D Ai ngờ đại ca cũng ... thành thật khai báo cùng chính quyền dzử hỉ :D ha ha.:D :D :D

bilu
03/06/2012, 08:43 AM
Chao... chị tổ lồm cho đại ca cái bánh bự choảng hể??? :rolleyes:

Chị tổ cũng biết để giành sức cho anh TC...nên chỉ để 5 cây đèn... chứ sắp hết năm mư cây...sợ anh TC thổi không hết...hay thổi hết rồi không còn sức nữa...???? :thumbsup:

Dzậy mòa chị nói...cứ như forever 21 !!!

:D :D :D

PDK
03/06/2012, 08:50 AM
He he. 2 chai rượu, 1 cái ly ... mà ... we love you ... lòa sô hỉ sư huynh ? :wub:

bilu
03/06/2012, 08:53 AM
Mòa cái chai rượu dốm bèng plastic đổ nước trà vô... chứ chai rượu thiệt mà mà không thấy dấu lún lên bánh gì hết hê??? Hay cái bánh bị đông thành đá cứng rồi???

:D :D :D

TomCat
03/06/2012, 11:50 AM
He he. 2 chai rượu, 1 cái ly ... mà ... we love you ... lòa sô hỉ sư huynh ? :wub:

hahaha...Tui cũng hông biết nữa, chéc là Anh ơi cứ uống, em hầu rượu anh...
It's the thought that count! :thumbsup:

TomCat
03/06/2012, 11:53 AM
Mòa cái chai rượu dốm bèng plastic đổ nước trà vô... chứ chai rượu thiệt mà mà không thấy dấu lún lên bánh gì hết hê??? Hay cái bánh bị đông thành đá cứng rồi???

:D :D :D

Chai nhỏ, nhưng mòa hàng thiệt đóa thầy... hehehe It's quality vs quantity...bánh thì hổng cứng, nhưng mòa firm :D

bilu
03/07/2012, 10:35 AM
Bánh mà firm...chéc gãy cha cây đèn cầy lồm sao cắm cho dính??? chéc chị tổ phải nhờ tới super glue trợ giúp???

:D :D :D

IceMan
03/07/2012, 04:42 PM
Ha.... ha
Chúc mừng... chúc mừng thượng thọ :D :D

doankiem
03/17/2012, 01:27 PM
Mới có 5 vé mà la làng quá... Nếu là dân làm hãng, còn phải đi làm 15 năm nữa....

Coi bác này nè :D

http://vnexpress.net/gl/doi-song/2012/03/dai-gia-viet-74-tuoi-lay-thieu-nu-hai-muoi/