PDA

View Full Version : Happy Valentine !Cổ Lũy
02/13/2005, 09:13 PM
Happy Valentine !

Chúc quý vị QN.net có một ngày Valentine thật trọn vẹn. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn !

Love and magic have a great deal in common. They enrich the soul, delight the heart. And they both take practice. (Nora Roberts)