PDA

View Full Version : IM biết Thời con Bốn Thủy?TomCat
01/16/2013, 08:46 PM
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201301/Quang-Ngai-Xe-may-dang-di-bong-dung-boc-chay-mot-nguoi-bi-bong-nang-2210454/

IceMan
01/17/2013, 07:59 PM
Dạ biết...
Chuyện cháy xe, xe cháy thôi mà "đỉnh cao trí tệ" chưa giải quyết được...