PDA

View Full Version : Sweden Poorer Than You Thinkxì trum
11/08/2013, 08:16 AM
Một người bạn gởi bài này sáng nay. Tẹng mấy anh ở north of the border ;)

xt

PDK
11/22/2013, 07:42 AM
Thực sự thì tất cả mọi nơi trên thế giới này đều nghèo hơn nước Mỹ cho dù tổng sản lượng quốc gia nói chung (vẫn chưa có quốc gia nào nhưng rồi chắc chắn sẽ có) hay bình quân trên đầu người (có một số quốc gia hiện nay) của quốc gia đó có hơn nước Mỹ\.

Người Mỹ giàu, và rất giàu về lòng từ tâm đối với kẻ hoạn nạn.

Cứ lấy việc giúp đỡ Philippines sau cơn bão Haiyan thì sẽ thấy.

Tinh thần này nằm ở trong cái American Dream của người Mỹ.


Keep it up that spirit, guys !