PDA

View Full Version : Xúi dại... Xúi khônanmota
03/21/2005, 10:24 AM
Nhớ như có một lần , hồ Ông Võ Văn Kiệt còn Tại chức. Ông khoe :
-- Thủ tướng Thái lan khen phụ nữ ( con gái ) Việt nam đẹp lắm. Sao Ngài không biết khai thác...

Sau đó thì việc khai thác Sắc Đẹp Phụ Nữ Việt Nam , trở thành bài bản hơn. Nào là...Nào là... Nào là...

Nhớ như gần đây , Cựu Thủ tướng Singapore ( hay Mã lai ,? ) , qua thăm Việt nam.
Thủ tướng Phan văn Khải khoe.
-- Tôi có hỏi Cựu thủ tướng ấy rằng Ông nghĩ rằng bao lâu nữa thì Việt nam ta...kịp nước ông.
Ông ấy đáp :
--... còn tuỳ vào ( người như ông ) có giỏi hay không.

Có lẽ việc bán thịt buôn người có dính đến Việt nam cuả Thủ tướng Phan... đã nở rộ lên là vì sự tài giỏi cuả ông Thủ tướng , và những người trên ôn , cạnh ông chăng?

Việt nam Pride hoá thành Viêt nam bride... trong Hồ... !
anmota.