PDA

View Full Version : Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối - Khánh HàDzu KaKa
03/23/2005, 05:41 PM
http://media.quangngai.net/music/Nhacvn/BaiKhongTenCuoiCung_KhanhHa.mp3

xì trum
03/23/2005, 05:58 PM
XT upload lại cái file with 128kbps encoding nghe hay hơn ;)
Bonus: Thêm bài này của Tuấn Ngọc hát để Dzu compare thử ai hát hay hơn. Mấy bài không tên XT có đủ và nhiều giọng ca sĩ khác nhau. Bà con nào thích cứ iêu cầu...

http://media.quangngai.net/music/Nhacvn/BaiKhongTenCuoiCung_TuanNgoc.mp3


Tuấn Ngọc trình bày