PDA

View Full Version : Mộ Đức II clucbtuan_server
03/27/2005, 03:11 AM
chào các bạn!!!

tuan_server
03/27/2005, 03:19 AM
các bạn ơi!! các bạn nghĩ chúng ta nên ctao nên một diễn đàn như thế này để trò chuyện ,trao đổi không?? các bạn cùng mình thực hiện những điều này nhé.mỗi chúng ta hãy gởi lên những tâm sự,những câu chuyện thật vui bạn nhe'

doankiem
03/28/2005, 06:47 AM
các bạn ơi!! các bạn nghĩ chúng ta nên ctao nên một diễn đàn như thế này để trò chuyện ,trao đổi không?? các bạn cùng mình thực hiện những điều này nhé.mỗi chúng ta hãy gởi lên những tâm sự,những câu chuyện thật vui bạn nhe'
Thì đây là một diễn đàn rồi còn tạo cái gì nữa ông bạn?
Dân Mộ đức trong đây đầy cả ra đó, ĐK cũng dân... sợ Mất Cu đây