PDA

View Full Version : Giờ Thì Anh Đã Biết - Minh Tuyết, Bằng Kiềuxì trum
03/30/2005, 11:47 AM
Mới có băng CD của Minh Tuyết tựa Đóa Hồng Đẩm Máu thấy bản nhạc này hay hay XT post lên cho bà con thưởng thức. Riêng tặng Iceman :D


http://www.thuyngaonline.com/images/cover/TNCD348.jpg

http://media.quangngai.net/music/Nhacvn/GioThiAnhDaBiet_MinhTuyetBangKieu.mp3 (http://media.quangngai.net/music/Nhacvn/GioThiAnhDaBiet_MinhTuyetBangKieu.mp3)
(http://media.quangngai.net/music/Nhacvn/GioThiAnhDaBiet_MinhTuyetBangKieu.mp3)