PDA

View Full Version : Bài Không Tên Số 3 - Ý LanDzu KaKa
03/30/2005, 08:27 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="hhttp://quangngai.net/shared/hinh/background/Sa%20Mac.JPG" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="2" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/Sa%20Mac.JPG" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="530" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/Sa%20Mac.JPG" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Bài Không Tên Số 3</b></td></tr></table>
Nhạc sĩ: Vũ Thành An
Ca sĩ: Ý Lan

<center><img src="http://quangngai.net/shared/hinh/VTA1.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Yêu nhau cho nhau nụ cười
Thương nhau cho nhau cuộc đời
Mà đời đâu biết đợi
Để tình nhân kết đôi

Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau thương cho một lần
Một lần thôi vĩnh biệt
Một lần thôi mất nhau

Để rồi oán trách nhau
Tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền
Chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười
Quên tiếng hát yêu người
Cho đôi mắt tủi hờn rơi
Để lệ cuốn mất câu thề

Đêm sâu mái tóc em dài
Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
Mà đời dài như tiếng kinh cầu
Còn sầu mang đến cho nhau

http://media.quangngai.net/music/YLan-BaiKhongTenSo3.wmaDownload (http://media.quangngai.net/music/YLan-BaiKhongTenSo3.wma)
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>