PDA

View Full Version : Ai Nói Yêu Em Đêm Nay - Ngọc LanDzu KaKa
04/01/2005, 05:04 PM
http://pic2.picturetrail.com/VOL1020/3459015/7108189/92968703.jpg
http://media.quangngai.net/music/NgocLan-AiNoiYeuEmDemNay.wmaDownload (http://media.quangngai.net/music/NgocLan-AiNoiYeuEmDemNay.wma)