PDA

View Full Version : Lời Tình Buồn - Khánh HàDzu KaKa
04/04/2005, 11:53 AM
<center><table border="0" cellpadding="7" background="http://www.nguoiquangngai.org/~dzu/Images/BackGround/ChaGia3.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="5" cellpadding="25" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/Sa%20Mac.JPG" borderColorDark="Gray" borderColorLight="Gray"><tr><td><div align="center"><table border="10" cellpadding="0" width="430" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/Sa%20Mac.JPG" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Lời Tình Buồn</b></td></tr></table><center>
<img src="http://quangngai.net/shared/hinh/aodai190.jpg" Alt=DzuLangTu>
Ca Sĩ : Khánh Hà
Nhạc Sĩ: Vũ Thành An

Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơ sách vở học trò
Đêm xuống rồi anh buồn thẩn thờ
Trời sa mù tầm tay với âu lo

Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng

Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ
Phút yêu anh dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ

</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>
http://quangngai.net/shared/audio/Khanh%20Ha%20-%20Loi%20Tinh%20Buon.mp3Download (http://quangngai.net/shared/audio/Khanh%20Ha%20-%20Loi%20Tinh%20Buon.mp3)