PDA

View Full Version : Bài Không Tên Số 7 - Tô Chấn PhongDzu KaKa
04/05/2005, 05:46 PM
<CENTER><table style="border: 2 ridge #00008B" background="http://mit.midco.net/deepow3/set83_tile3b.jpg" bgcolor="#FFFFFF" border=2 cellpadding="10" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#D2B48C" bordercolordark="#696969" bordercolorlight="#D2B48C"><tr><td><CENTER><table style="border: 2 ridge #00008B" background="http://mit.midco.net/deepow3/set83_tileb.jpg" cellpadding="15" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"><tr><td><CENTER><table style="border: 2 ridge #00008B" background="http://mit.midco.net/deepow3/set83_stripb.jpg" bgcolor="#FFFFFF" border=2 cellpadding="10" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#D2B48C" bordercolordark="#696969" bordercolorlight="#D2B48C"><tr><td><CENTER><table style="border: 2 ridge #00008B" background="http://mit.midco.net/deepow3/set83_tileb.jpg" WIDTH="600" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"><tr><td>
<center><input type=button value="Bài Không Tên Số 7"style="font-family:comicsansms;font-size:18pt;color:black;font-weight:Bold;height:45px;width:450px;background-color:bdcfff;filter:alpha(style=2,opacity=100,fini shopacity=0)">
<img src="http://minibite.com/images/hand.jpg" width="400" height="450" alt="" border="0">
<img src="http://mit.midco.net/deepow3/set83_line.jpg"><font face="TAHOMA" size=3 color="#000000">
Nhạc sĩ: Vũ Thành An
Ca sĩ: Tô Chấn Phong
Click here to DOWNLOAD (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/khongtenso7.asx)

Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Xoa dịu tình đau

Ngày tàn im lắng
Yêu người làm tóc trắng
Tâm sự rồi đêm đắng
Như lệ giờ biết nhau

Đêm vỗ về nuôi nấng
Đêm trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi dòng tóc mỡ
Trên vùng ngày tháng vật vờ.

Thân em giờ hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi

Một đời đổ cho tình yêu
Từng đêm dòng nước mắt
Sẽ nâng niu đời nhau?
Đớn đau anh
Sẽ cho nhau đời nhau?
Xót xa em
Dắt đưa nhau mối hận
Đời người

Trả lại nước mắt
Cho mệnh đời son sắc
Thôi rồi em cũng mất
Cho tình cuối - đầu

Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vui
</font><center> http://quangngai.net/shared/audio/ToChanPhong-BaiKhongTenSo7.mp3
Download (http://quangngai.net/shared/audio/ToChanPhong-BaiKhongTenSo7.mp3)<CENTER>
<img src="http://mit.midco.net/deepow3/set83_bottom2.jpg">
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>