PDA

View Full Version : Bài Không Tên Số 4 - Tô Chấn PhongDzu KaKa
04/05/2005, 05:48 PM
<CENTER><TABLE border=0 cellSpacing=5 cellPa񩮧=0 width="80%" background="http://mit.midco.net/deepow3/babylovetile.jpg"><TR><TD width="100%"><DIV align=center><TABLE border=0 cellPa񩮧=0 width="100%" background="http://mit.midco.net/deepow3/babylovetile.jpg"><TBODY><TR><TD width="100%"><DIV align=center><TABLE border=0 cellPa񩮧=0 width="100%" background="http://mit.midco.net/deepow3/babylovetile.jpg"><TR><TD width="100%"><DIV align=center><TABLE border=0 cellPa񩮧=0 width="100%" background="http://www.kiwisgraphics.com/igold.jpg"><TR><TD width="100%"><DIV align=center><TABLE border=0 cellPa񩮧=0 width="100%" background="http://www.kiwisgraphics.com/igold.jpg"><TR><TD width="100%"><DIV align=center><TABLE border=0 cellSpacing=5 cellPa񩮧=0 width="100%" background="http://www.kiwisgraphics.com/igold.jpg"><TR><TD width="100%"><DIV align=center><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPa񩮧=0 width="100%" background="http://mit.midco.net/deepow3/cowboyani4.gif" bgColor="#990099"><TR><TD width="100%">
<center><input type=button value="Bài Không Tên Số 4"style="font-family:comicsansms;font-size:18pt;color:white;font-weight:Bold;height:45px;width:450px;background-color:bdcfff;filter:alpha(style=2,opacity=100,fini shopacity=0)"><P align=center><img src="http://minibite.com/shesaid/images/arb2.jpg" width="350" height="400" alt="" border="0">
<img src="http://minibite.com/heartache/images/7.gif">
<FONT face=Verdana color="#D6BE8C"size=2>Nhạc sĩ: Vũ Thành An
Ca sĩ: Tô Chấn Phong
Click here to Download (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/khongtenso401.asx)

Khóc cho vơi đi những nhục hình
Nói cho quên đi những tội tình
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai

Mai về sau nước mắt có cạn
Khi xa đời thương cho đàn con
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa?

Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng
Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?

Đếm cho em giây phút mặn nồng
Giữ cho em mái tóc bồng
Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
Chuyện mai sau xin gửi trên tay
http://quangngai.net/shared/audio/ToChanPhong-BaiKhongTenSo4.mp3
Download (http://quangngai.net/shared/audio/ToChanPhong-BaiKhongTenSo4.mp3)<CENTER><BR><img src="http://minibite.com/heartache/images/7.gif">
</TD></TR></TABLE></DIV></TD></TR></TABLE></DIV></TD></TR></TABLE></DIV></TD></TR></TABLE></DIV></TD></TR></TABLE></DIV></TD></TR></TABLE></DIV></TD></TR></TABLE></CENTER></DIV>