PDA

View Full Version : Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em - Nguyễn HưngDzu KaKa
04/05/2005, 06:00 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71892116.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71892103.jpg" borderColorDark="Navy" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="590" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71892116.jpg" borderColorDark="Navy" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em</b></td></tr></table>
Nhạc sĩ: Vũ Thành An
Ca sĩ: Nguyễn Hưng

<center><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891779.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>


Một lần nào cho tôi gặp lại em
Đôi môi đó đến nay còn nồng?
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ

Giòng lệ này đưa Em đi về đâu
Sao không thấy qua đây một lần
Giòng đời này đưa tôi đi về đâu
Những bến bờ xưa cũ đã mờ

Ôi mái tóc mây bay
Xưa còn đâu, tiếng nói thơ ngây
Giờ còn không, Em có vui không?
Môi má còn nồng?

Tuổi thơ qua mau quá
Tôi ngỡ như ngày nào
Đôi mắt em như sao
Soi thấu tâm hồn nhau

Giờ đời tôi đã úa,
Tay có vui cùng người
Tim có vui thân tôi?
Đôi mắt quầng thâm rồi

Một lần nào cho tôi gặp lại em
Nghe em nói tôi vui một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Còn chút tình đốt hết một lần...
http://media.quangngai.net/music/NguyenHung_MotLanNaoChoToiGapLaiEm.mp3Download (http://media.quangngai.net/music/NguyenHung_MotLanNaoChoToiGapLaiEm.mp3)

</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>