PDA

View Full Version : Cô Gái Việt Nam Ngồi Phơi Ghẻ - Khánh LyDzu KaKa
04/05/2005, 09:26 PM
Ca sĩ: Khánh Ly
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
http://media.quangngai.net/music/KhanhLy_CoGaiNgoiPhoiGhe.mp3
Download (http://media.quangngai.net/music/KhanhLy_CoGaiNgoiPhoiGhe.mp3)