PDA

View Full Version : Những Điều Nghe Thấy - phần 3



xì trum
04/06/2005, 10:56 AM
Truyện dài Những Điều Nghe Thấy của Hồ Biểu Chánh. Thanh Phương đọc.

Phần 3:

http://media.quangngai.net/music/HBC/nhungdieunghethay_03.mp3

Download ở đây (http://media.quangngai.net/music/HBC/nhungdieunghethay_03.mp3) (8.0 MB, right click, save as)

Xin lưu ý: Vì bandwidth của host có hạn, xin đừng post link ở bất cứ đâu ngoài diễn đàn này. Dịch vụ này chỉ dành cho thành viên của QN.net. Chúng tôi sẽ bắt buộc phải xóa tất cả các links nếu các bạn không tuân theo điều hạn này.