PDA

View Full Version : Phượng Sài Gòn - Trường VũDzu KaKa
04/06/2005, 09:49 PM
<div align=center><table border=2 bordercolor=#03350d cellspacing=0 cellpadding=30 background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70452476.jpg"><tr><td><div align=center><table border=1 bordercolor=Slate Gray cellspacing=0 cellpadding=15 background="http://www.moonandbackgraphics.com/polarstrip2a.jpg"><tr><td><div align=center><table border=0 width=510 cellspacing=0 cellpadding=20 background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70448077.jpg"><tr><td><center><table border=2 bordercolor=Sienna cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td><img src=http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70447510.jpg width=300></td></tr></table>
<center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><font size=5 color=Red><b>Phượng Sài Gòn</b></td></tr></table>
<FONT color=#000000 size=2> Ca Sĩ: Trường Vũ
Nhạc sĩ: ????

Phượng Sài Gòn, anh vẫn nhớ
Bay đỏ sân trường từng cánh hoa tim
Xưa thăm nhau, tan lớp chung đường
Anh mang hoa, đôi má em hồng
Để em hóa thân nàng tiên xuống thăm trần gian

Phượng Sài Gòn, chim vẫn hót
Xưa buổi học tìm, hồi trống ra chơi
Quanh thân cây, anh khắc tên mình
Bên tên em, em vốn tên Phượng
Phượng thương mến thương, loài hoa vấn vương, mộng mơ

Mùa hè Cali
Anh nhớ Sài Gòn
Phượng hồng ban trưa - khoe sắc gọi buồn
Em ghé ngôi trường, phượng rơi tan tác
Gom góp kỷ niệm, mà thương nuối tiếc
Nằm nhớ nhau thêm
Ta tiếc kỷ niệm - để nhớ thêm

Chiều buồn Cali
Anh nhớ Sài Gòn
Người tình hoa văn, duyên dáng mặn mà
Năm ngón nỏn nà, bàn tay xinh xắn
Em vẫy tay chào, ngày đó chưa phai
Còn mãi trong anh,
Áo em học trò, còn mãi trong anh

Phượng Sài Gòn, hoa đẹp lắm
Đâu có nơi nào bằng đất quê hương
Anh phương xa, nhung nhớ muôn trùng
Qua tên em, trang vở mong chờ
Loài hoa mến thương
Màu hoa vấn vương
Lòng anh
http://media.quangngai.net/music/TruongVu_PhuongSaiGon.mp3
Download (http://media.quangngai.net/music/TruongVu_PhuongSaiGon.mp3)
</td></tr></table></div></td></tr></table></div></td></tr></table></div>