PDA

View Full Version : Làm Thơ Tình Em Đọc - Lâm Nhật TiếnDzu KaKa
04/06/2005, 10:03 PM
<div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="2" CELLPADDING="33" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://asandboxgreeting.com/morethanbg2.jpg"WIDTH="93%"><TR><TD><CENTER><div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="0" CELLPADDING="33" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://asandboxgreeting.com/morethanbg.jpg" WIDTH="99%"><TR><TD><div align="CENTER"><table border="1"bordercolor="#996666"CELLSPACING="2"CELLPADDING="15"bgcolor="#000000"BACKGROUND="http://asandboxgreeting.com/morethanbg2.jpg"WIDTH="99%"><TR><TD>
<div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=4 color=white style<I>Làm Thơ Tình Em Đọc<P></b></font size></i></font></div>
<div align="center"><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70065839.jpg">

<div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=3 color=white style <I>
Thơ: Trịnh Hoài Bửu
<I>Nhạc: Trúc Hồ
Ca sĩ: Lâm Nhật Tiến
Download (http://media.quangngai.net/music/LamNhatTien_LamThoTinhEmDoc.mp3)

Làm thơ tình em đọc
Cô học trò trường tôi
Thơ vương rồi mùi tóc
Ai đi về ngược xuôi

Người đi về cô độc
Nên lòng buồn xa xôi
Nên đêm về tôi thức
Pha mực viết thơ tình

Em đi về áo mỏng
Quyện mùa xuân theo sau
Hồn tôi chim én mộng
Âm thầm bay theo em

Làm thơ tình em giữ
Cô học trò trường tôi
Yêu em không hề chán
Tiếc tôi có một đời

Làm thơ tình em chuộng
Như màu đời áo em
Chỉ một điều tôi muốn
Em hiểu một điều thôi

Hỡi người môi tím đỏ
Như tình tôi biết không?
Hỡi người môi tím đỏ
Như tình tôi biết không?<P></b></font size></i></font><center>http://media.quangngai.net/music/LamNhatTien_LamThoTinhEmDoc.mp3</center></div></font></div></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>