PDA

View Full Version : Bằng Lăng Tím - Mỹ TâmDzu KaKa
04/07/2005, 09:15 PM
<div align="CENTER"><table border="0" bordercolor="#AFAFB9" CELLSPACING="4" CELLPADDING="40" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://www.thoiaotrang.com/postcard/bgimages/bg07.gif"><tr><td><table border=2 bordercolor="#3B5BBE" bgcolor="000000" background="http://www.thoiaotrang.com/postcard/bgimages/bg16.gif" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033" width=450><TR><TD><center><table border="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="14" bordercolor="#3B5BBE" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033"><TR><TD><center><table style="filter: blur(strength=7)"><tr><td><h1><i><font face="Arial" color="purple">Bằng Lăng Tím</font></i></h1></td></tr></table></center><center><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" bordercolor="#3B5BBE" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033"><center><tr><td><center><table border=5 cellspacing=4 cellpadding=2><tr><td>http://www.thoiaotrang.com/postcard/mtimages/hoctro6.jpg<param name="bgcolor" value="FFFFFF"><param name="image" value="http://www.angeleyes2.com/img/sl/sl6b.jpg"><param name="loadtext" value="Snow Scene Loading..."><param name="mode" value="0"><param name="text" value="Special For You"><param name="textcolor" value="000000"></******></tr></td></table></center></tr></td></table></center>
<font size=2 color="#ffffff" face="Arial"><i>
Ca Sĩ: Mỹ Tâm
Nhạc: Vũ Hoàng
Thơ: Trần Hoàng Vy</i></font><dl><font color="#ffffff">
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
mà đượm màu tím biếc,
em đi qua bâng khuâng chợt tiếc,
ôi màu mực tím năm nào.

Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
khe khẽ nắng, và xin trời ngừng gió.
Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phai.
Tóc ngang vai, tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ.
Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ...

Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng.
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng.
Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ.</font>http://media.quangngai.net/music/MyTam_TimBangLang.wmaDownload (http://media.quangngai.net/music/MyTam_TimBangLang.wma) </center></div></tr></td></table></div></tr></td></table></tr></td></table>