PDA

View Full Version : Anh Khôi - Em Đẹp Nhất Trên Đờicobenhangheo
04/13/2005, 08:05 PM
http://media.quangngai.net/music/AnhKhoi_EmDepNhatTrenDoi.wma

NGUYEN Khoi
04/14/2005, 05:15 AM
Cô Benhangheo ơi,

Ai khen em đẹp nhất trời,
Sao chưa gặp , thì lời đúng chăng?
Anh dù có muốn trối trăng
Ít ra cũng phãi một lần gặp cô
Cô ơi! dán ãnh cô vào
Đễ cho tui hát 'nhất trời - mình em'

NhậtNam
04/14/2005, 05:40 AM
cobenhangheo oi !
Tình yêu của em cao cả quá NN. cố lắng tai nghe lời em thỏ thẻ với NK mà chỉ nghe the thé kì quá hà !!
Em đep nhất trên đời có vậy thôi sao??!!!!!!