PDA

View Full Version : Con Tàu Định Mệnh - Mạnh Đình & Diệp Thanh ThanhDzu KaKa
04/13/2005, 10:44 PM
Trường Xuân là con tàu cuối cùng rời Việt Nam trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, mang theo 20 nghìn đồng bào di tản ra hải phận quốc tế.


http://pic2.picturetrail.com/VOL1020/3459015/7108189/92968878.jpg
http://vuonhanhngo.com/hatmua/VN/ConTauDinhMenh-ManhDinhDiepThanhThanh.wax