PDA

View Full Version : Người Tình Trăm Năm - Lâm Nhật TiếnDzu KaKa
04/15/2005, 12:26 PM
<div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="white" CELLSPACING="2" CELLPADDING="33" bgcolor="white" BACKGROUND="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891455.jpg"WIDTH="93%"><TR><TD><CENTER><div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="white" CELLSPACING="0" CELLPADDING="33" bgcolor="white" BACKGROUND="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891455.jpg" WIDTH="99%"><TR><TD><div align="CENTER"><table border="1"bordercolor="white"CELLSPACING="2"CELLPADDING="15"bgcolor="white"BACKGROUND="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891455.jpg"WIDTH="99%"><TR><TD>
<div align="center"><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL729/2827856/5687639/73854322.jpg">

<div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=4 color=white style<I>Người Tình Trăm Năm<P></b></font size></i></font></div><div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=3 color=white style <I> <I>Nhạc: Đức Huy
Ca sĩ: Lâm Nhật Tiến

Đến một ngày - một ngày nào đó
Anh xa em, một ngày nào đó.
Anh nhớ có một lần - một lần mình nói
Ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng

Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những gì mình muốn có
Một lần đã trọn vẹn ái ân
Với anh, em mãi là người tình trăm năm

Và nếu có một ngày - một ngày nào đó
Em sang ngang, một ngày nào đó
Anh xin chúc em được - được nhiều hạnh phúc
Cho em luôn luôn được gì em muốn

Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những gì mình đã mất
Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
Với anh, em mãi là người tình trăm năm

Nhưng vòng yêu dấu đã xa rồi,
như con tàu ra khơi
Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng:
Anh yêu em nhiều bao nhiêu.

Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những gì mình đã mất
Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
Với anh em mãi là người tình trăm năm

Và nếu như có một ngày - một ngày nào đó
Em quên anh một ngày nào đó
Những ân tình nhạt nhòa phai dấu
Trong con tim chẳng còn thương đau

Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những kỷ niệm qua tay
Một lần đã trọn vẹn ái ân
Với anh, em mãi là người tình trăm nămhttp://media.quangngai.net/music/LamNhatTien_NguoiTinhTramNam.wma<P></b></font size></i></font><center>Download (http://media.quangngai.net/music/LamNhatTien_NguoiTinhTramNam.wma)</center></div></font></div></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>