PDA

View Full Version : Dẫu Có Biết Trước - Lâm Nhật TiếnDzu KaKa
04/15/2005, 12:33 PM
<div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="2" CELLPADDING="33" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://asandboxgreeting.com/morethanbg2.jpg"WIDTH="93%"><TR><TD><CENTER><div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="0" CELLPADDING="33" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://asandboxgreeting.com/morethanbg.jpg" WIDTH="99%"><TR><TD><div align="CENTER"><table border="1"bordercolor="#996666"CELLSPACING="2"CELLPADDING="15"bgcolor="#000000"BACKGROUND="http://asandboxgreeting.com/morethanbg2.jpg"WIDTH="99%"><TR><TD>
<div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=4 color=white style<I>Dẫu Có Biết Trước<P></b></font size></i></font></div>
<div align="center"><img src="http://pic2.picturetrail.com/VOL1020/3459015/7108189/92968312.jpg">

<div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=3 color=white style <I> <I>Nhạc Sĩ: Trúc Hồ
Ca sĩ: Lâm Nhật Tiến

Rồi mai đây khi đôi ta không cùng bước
xin em nhớ rằng
kỷ niệm anh mang trong tim là nước mắt
trôi theo từng nỗi đau

Rồi mai đây em đi theo con đường mới
Xin em chớ buồn
Này người tình ơi xin em hãy nhớ
Anh yêu em thật lòng

Dẫu có biết trước
Mai đây có xa người
Vẫn cứ ước mơ
Được yêu em mãi mãi
Dẫu có biết trước
Ngày mai em có thay lòng
Vẫn yêu người ơi
Dù lắm đắng cay

um um um um Dẫu cho ngày mai
um um um um Là những đắng cay</b></font size></i></font>
<center>http://media.quangngai.net/music/LamNhatTien_DauCoBietTruoc.wma</center></div></font></div></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>