PDA

View Full Version : K Khúc Của Lê - Tuấn NgọcDzu KaKa
04/17/2005, 07:23 PM
<div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="white" CELLSPACING="2" CELLPADDING="33" bgcolor="white" BACKGROUND="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891455.jpg"WIDTH="93%"><TR><TD><CENTER><div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="white" CELLSPACING="0" CELLPADDING="33" bgcolor="white" BACKGROUND="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891455.jpg" WIDTH="99%"><TR><TD><div align="CENTER"><table border="1"bordercolor="white"CELLSPACING="2"CELLPADDING="15"bgcolor="white"BACKGROUND="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891455.jpg"WIDTH="99%"><TR><TD>
<div align="center"><img src="http://pic2.picturetrail.com/VOL1020/3459015/7108189/93424786.jpg">

<div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=4 color=white style<I>K Khúc của Lê <P></b></font size></i></font></div><div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=3 color=white style <I> <I>Nhạc: Đăng Khánh
Thơ: Du Tử Lê
Ca sĩ: Tuấn Ngọc

Tôi xa người như xa núi sông,
Em bên kia suối, bên kia rừng
Em bên kia nắng, bên kia gió
Tôi một giòng sương lên mênh mông

Tôi xa người như xa biển đông
Chiều dâng lênh láng chiều giăng hàng
Những cây ghi dấu ngày em đến
Đã chết từ đêm mưa không sang

Tôi xa người xa hơi thuốc cay
Ngày mai tình sẽ bỏ tim này
Chiều em không tới hàng cây đã
Nghiêng xuống tôi từng ngọn heo may

Tôi xa người như xa biển đông
Như xa núi sông
Em bên kia suối
Sương lên mênh mông
Tôi xa người xa tôi từ đây lặng yên dấu xưa
Còn chân đã cũ, còn lời oán than

Tôi xa người xa môi rất tham
Em như gió núi, như chim ngàn
Em xa xôi quá làm sao biết
Tôi âm thầm như cơn mê hoang

Tôi xa người xa không hờn oán
Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
Mưa ở đâu về như vết thương</b></font size></i></font><center>http://media.quangngai.net/music/TuanNgoc_KKhucCuaLe.wma</center></div></font></div></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>