PDA

View Full Version : Tác Giả & Tác Phẩm



Dzu KaKa
04/22/2005, 04:47 PM
<center><table border="0" cellpadding="7" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="5" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="Gray" borderColorLight="Gray"><tr><td><div align="center"><table border="10" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Vũ Thành An
&
Những Bài Không Tên</b></td></tr></table>
<center><img src="http://quangngai.net/shared/hinh/VuThanhAn.jpg" Alt=DzuLangTu>



Sinh năm 1943 tại Hải Hậu, Nam Ðịnh, Bắc Việt.

1971, tốt nghiệp Luật Khoa Sài Gòn.

Cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa (Học Viện sĩ quan Thủ Đức).

Cựu chánh sở Thông Tin phụ trách chương trình đài phát thanh Sài Gòn.

1975 - 1985: 10 năm tù Cộng Sản.

1991: định cư tại Oregon, Hoa Kỳ.

Bắt đầu viết nhạc từ năm 1965. Tác phẩm đã phổ biến:

Những bài không tên.
Những bài có tên.
Những Ca Khúc Phổ Nhạc từ thơ của nhiều thi sĩ

Tất cả sáng tác của Vũ Thành An xoay quanh hai chủ đề :

Tình Ca - 1965-1981
Thánh Ca (từ 1981 cho đến hiện nay)
<center><table border="0" cellpadding="2" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="Gray" borderColorLight="Gray"><tr><td><div align="center"><table border="2" cellpadding="0" width="460" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><tr><td><center><font face="times new roman" size=3<b>



Bài Không Tên Số 1 - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2205)
Bài Không Tên Số 2 - Kiều Nga (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2206)

Bài Không Tên Số 3 - Ý Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2207)

Bài Không Tên Số 4 - Tô Chấn Phong (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2256)

Bài Không Tên Số 5 - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=1690)

Bài Không Tên Số 6 - Ý Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2430)

Bài Không Tên Số 7 - Tô Chấn Phong (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2255)
Bài Không Tên Số 7 Trở Lại - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2549)

Bài Không Tên Số 8 - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2131)

Bài Không Tên Số 9 - Châu Đình An (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2572)

Bài Không Tên Số 12 - Lệ Thu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2550)
Bài Không Tên Số 12 - Mộng Trang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2505)

Bài Không Tên Số 15 - Nguyễn Hưng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2257)

Bài Không Tên Số 37 - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2135)

Bài Không Tên Số 50 - Nhật Hạ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=1691)

Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2133)

Cánh Chim Xa Vời - Vũ Tuấn Đức (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2886)

Chị Ơi - Don Hồ (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3024)

Lời Tình Buồn - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2244)

Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em - Nguyễn Hưng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2258)

Tình Khúc Thứ Nhất - Thanh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2259)</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>

Dzu KaKa
04/25/2005, 04:03 PM
<center><table border="0" cellpadding="40" background="http://www.ziplo.com/glorytogodbkgtile.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="15" cellspacing="0" background="http://www.ziplo.com/glorytogodtile.jpg" bordercolorlight="#6880A0" bordercolordark="#405878"><tr><td><div align="center"><table border="0" cellpadding="20" background="http://www.ziplo.com/glorytogoddarkstrip.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="0" cellpadding="8" cellspacing="0" background="http://www.ziplo.com/glorytogodstrip.jpg"><tr><td><div align="center"><table border="0" cellpadding="0" width="525" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg"><tr><td>
<center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="wheat"><b>Tình ca Ngô Thụy Miên</b></td></tr></table>
<CENTER>http://quangngai.net/shared/hinh/NgoThuyMien.gif<font face="Times New Roman" size="3" color="wheat">

- Ngô Thụy Miên tên thật Ngô Quang Bình. Sinh ngày 26.9.1948 tại Hải Phòng.

- Theo học trường trung học Nguyễn và đại học Khoa Học Sàigòn những năm 60,70.

- Theo hoc vĩ cầm với giáo sư Đỗ Thế Phiệt, và nhạc pháp với giáo sư Hùng Lân tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn thập niên 60.

- Là một chuyên viên kiểm soát không lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất Sàigòn từ 1970-1975.

- Trưởng ban nhạc Luân Phiên tại đài phát thanh Quân Đội Sàigòn từ 1970-1975.

- Tháng 10 năm 1978, vượt biên đến Mã Lai, sau đó qua Montreal, Canada.

-Năm 1981 tốt nghiệp BS về Computer Science và hiện đang làm Computer Information Consultant tại thành phố Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington.

Tiểu sử Ngô Thụy Miên (full) (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2762)


Ái Xuân
Áo Lụa Hà Đông - Vũ Khanh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2443)
Bài Tình Ca Cho Em - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2444)
Bản Tình Cuối - Kiều Nga (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2445)
Biển và Em - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2446)
Biết Bao Giờ Trở Lại - Trần Ngọc Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2546)
Bốn Mùa Quạnh Hiu
Cần Thiết - Thanh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2447)
Chiều Nay Không Có Em - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2448)
Chiều Xuống Paris - Tuyết Dung (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2654)
Dấu Tình Sầu - Lưu Bích (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2580)
Dấu Tình Sầu - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2449)
Dấu Vết Tình Yêu - Thanh Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2450)
Dốc Mơ - Kiều Nga (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2451)
Dốc Mơ - Tuấn Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2452)
Em Còn Nhớ Mùa Xuân - Sĩ Phú (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2453)
Em Về Mùa Thu
Giả Từ Em, Cali - Huy Sinh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2663)
Giáng Ngọc - Kiều Nga (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2454)
Giáng Ngọc - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2545)
Giáng Ngọc - Nhật Trung (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2584)
Giọt Buồn Mùa Đông
Giọt Nắng Hồng - Như Mai (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2455)
Giọt Nắng Hồng - Thủy Tiên (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2581)
Giọt Nước Mặt Ngà - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2343)
Giọt Nước Mắt Ngà - Thiên Phượng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2456)
Gọi Tên Anh - Ý Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2506)
Hát Cho Người Ra Đi - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2661)
Lời Tình Cuối - Lệ Thu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2665)
Mắt Biếc - Thanh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2507)
Mắt Biếc - Sĩ Phú (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2415)
Mắt Thu - Xuân Sơn
Mây Bốn Phương Trời - Don Hồ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2508)
Mây Bốn Phương Trời - Loan Châu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2578)
Miên Khúc - Ý Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2576)
Mở Cửa Ra Em
Một Cõi Tình Phai - Thanh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2656)
Một Đời Quên Lãng - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2577)
Một Lần Là Mãi Mãi - Tuấn Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2548)
Mùa Đông Công Viên - Ánh Lê (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2660)
Mùa Thu Cho Em - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2509)
Mùa Thu Xa Em - Diễm Liên (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2510)
Mùa Thu Xa Em - Don Hồ & Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2511)
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi - Tuấn Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2652)
Nắng Paris, Nắng Sài Gòn - Thanh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2512)
Ngày Mai Em Đi
Người Em Sáng Trong Cô Độc - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2651)
Nhớ Xuân
Niệm Khúc Cuối - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2513)
Nỗi Đau Muộn Màng - Tuấn Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2579)
Nỗi Đau Từ Đấy - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2582)
Ở Nơi Nào Em Có Biết - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2134)
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ - Tuấn Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2575)
Paris
Paris Có Gì Lạ Không Em - Elvis Phương (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2514)
Riêng Một Góc Trời - Tuấn Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2126)
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn - Lệ Thu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2662)
Tháng Giêng Và Anh - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2657)
Tháng Sáu Trời Mưa - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2515)
Thu Khóc Trên Ngàn - Diễm Chi (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2659)
Thu Sài Gòn
Thu Trong Mắt Em - Thái Hiền (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2516)
Thu Tưởng Nhớ
Tình Cuối Chân Mây (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4406)
Tình Khúc Buồn - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2517)
Tình Khúc Buồn - Vũ Khanh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2518)
Tình Khúc Mùa Xuân - Kiều Nga (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2519)
Tình Khúc Mùa Xuân - Nhật Trung (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2583)
Tình Khúc Mùa Xuân - Sĩ Phú (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2520)
Tình Khúc Tháng Sáu - Thiên Phượng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2521)
Tình Vẫn Còn Đây
Tình Vào Thiên Thu -Trần Ngọc Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2658)
Trong Mắt Em Là Biển Nhớ - Tuyết Dung (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2653)
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2547)
Từ Giọng Hát Em - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2522)
Tuổi Mây Hồng - Thái Hiền (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2523)
Tuổi Mười Ba - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2526)
Tuổi Mười Ba - Như Mai (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2524)
Tuổi Mười Ba - Sĩ Phú (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2525)
Về Soi Bóng Mình - Trần Ngọc Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2655)
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>

Dzu KaKa
05/20/2005, 03:44 PM
<center><table border="0" cellpadding="50" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/glowofhopetile2.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="9" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/glowofhopestrip2.jpg" borderColorDark="Indigo" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="Indigo" borderColorLight="white"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b></b></td></tr></table><font face="Times New Roman" size="3" color="White">Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Những tình khúc về người lính và tình yêu lứa đôi

http://quangngai.net/shared/hinh/TranThienThanh.jpg




Ai Nói Yêu Em Đêm Nay - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2223)

Anh Không Chết Đâu Anh - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6348)
Anh Không Chết Đâu Anh - Thanh Tuyền & Kim Long (http://forum.quangngai.net/article.php?a=21)

Anh Về Với Em - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4298)
Anh Về Với Em - Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/article.php?a=22)

Bảy Ngày Đợi Mong - Bích Loan (http://forum.quangngai.net/article.php?a=23)

Bóng Nắng - Phương Hồng Quế (http://forum.quangngai.net/article.php?a=24)

Chân Trời Tím - Elvis Phương (http://forum.quangngai.net/article.php?a=25)

Chiếc Áo Bà Ba - Hương Lan & Nhật Trường (http://forum.quangngai.net/article.php?a=97)

Chiều Trên Phá Tam Giang - Nhật Trường (http://forum.quangngai.net/article.php?a=98)
Chiều Trên Phá Tam Giang - Vũ Khanh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=26)

Cho Anh Xin Số Nhà - Phillip Huy (http://forum.quangngai.net/article.php?a=27)

Chuyện Hẹn Hò - Ngọc Minh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=28)

Chuyện Tình Mộng Thường - Tuấn Anh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=29)

Chuyện Tình T.T.K.H - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4203)

Đám Cưới Đầu Xuân - Chế Linh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=30)

Đan Áo Mùa Xuân - Giao Linh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=31)

Định Mệnh Buồn - Yến Khoa (http://forum.quangngai.net/article.php?a=32)

Đôi Ngã Đôi Ta - Nguyễn Hưng & Phương Hồng Quế (http://forum.quangngai.net/article.php?a=33)

Hai Sắc Hoa Tigon - Thanh Lan (http://forum.quangngai.net/article.php?a=35)

Hàn Mặc Tử - Thái Châu (http://forum.quangngai.net/article.php?a=36)

Hành Trang Giả Từ - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/article.php?a=37)

Hoa Học Trò - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/article.php?a=38)

Hóa Phụ Ngây Thơ - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/article.php?a=34)

Hoa Trinh Nữ - Chế Linh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=39)

Lâu Đài Tình Ái - Anh Chương (http://forum.quangngai.net/article.php?a=40)

Lời Tình Viết Vội - Anh Chương (http://forum.quangngai.net/article.php?a=41)

Một Đời Yêu Anh - Ngọc Minh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=42)

Mùa Đông Của Em - Kiều Nga (http://forum.quangngai.net/article.php?a=43)

Mùa Xuân Lá Khô - Chế Linh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=44)

Mười Sáu Trăng Tròn - Lilian (http://forum.quangngai.net/article.php?a=45)

Người Chết Trở Về - Hương Lan & Anh Chương (http://forum.quangngai.net/article.php?a=46)

Người Ở Lại Charlie - Thanh Lan & Duy Quang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3175)

Người Yêu Của Lính - Thanh Trúc (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3315)

Nữa Vòng Trái Đất - Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/article.php?a=57)

Phút Giao Mùa - Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/article.php?a=47)

Rừng Lá Thấp - Phương Dung (http://forum.quangngai.net/article.php?a=48)

Tạ Từ Trong Đêm - Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/article.php?a=49)

Tâm Sự Người Lính Trẻ - Chế Linh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=50)

Tình Có Như Không - Kiều Nga (http://forum.quangngai.net/article.php?a=51)

Tình Đâu Ngàn Nơi - Nhật Trường (http://forum.quangngai.net/article.php?a=52)

Tình Đầu Tình Cuối - Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/article.php?a=53)

Tình Thư Của Lính - Lê Tâm, Gia Huy, DL & LNT (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2765)
Tình Thư Của Lính - Tuấn Vũ (http://forum.quangngai.net/article.php?a=54)

Tình Yêu Ngộ Nghĩnh - Hải Lý & Nhật Trường (http://forum.quangngai.net/article.php?a=96)

Trà Hoa Nữ - Ý Lan (http://forum.quangngai.net/article.php?a=55)

Trong Lần Tái Ngộ - Nhật Trường (http://forum.quangngai.net/article.php?a=94)

Tuyết Trắng - Thanh Tuyền (http://forum.quangngai.net/article.php?a=57)

Vết Đạn Thù - Ngọc Minh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=58)

Yêu - Vũ Khanh (http://forum.quangngai.net/article.php?a=60)

Yêu Người Như Thế Đó - Yến Khoa (http://forum.quangngai.net/article.php?a=59)</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>

Dzu KaKa
05/23/2005, 03:39 PM
<center><table border="0" cellpadding="50" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/glowofhopetile2.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="9" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/glowofhopestrip2.jpg" borderColorDark="Indigo" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="Indigo" borderColorLight="white"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b></b></td></tr></table><font face="Times New Roman" size="3" color="White">Dòng nhạc Nhật Ngân
Tình Ca
Quê Hương - Chiến Tranh - Thân Phận - Lứa Đôi

http://quangngai.net/shared/hinh/nhatngans.jpg



Còn Lại Nỗi Cô Đơn - Nguyễn Hưng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2263)

Em Vẫn Hoài Yêu Anh - Như Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4131)

Hỏi Còn Nhớ Hay Quên - Như Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4128)

Hương - Nguyễn Hưng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2339)

Một Đời Tiếc Nuối - Don Hồ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2936)

Một Mai Giã Từ Vũ Khí - Duy Khánh (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3518)

Một Thuở Yêu Người - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4110)
Một Thuở Yêu Người - Don Hồ & Châu Ngoc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4094)

Mưa Trên Biển Vắng - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4087)

Quán Vắng Một Mình - Nguyễn Hưng (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3187)

Về Đây Hỡi Em - Nguyễn Hưng (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3188)

Vắng Bóng Em - Nguyễn Hưng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2261)

Tình Không Đổi Thay - Nguyễn Hưng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2262)

Tình Kỷ Nữ - Nguyên Khang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2487)

Tôi Đưa Em Sang Sông - Nguyễn Hưng (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3191)

Xuân Nào Con Sẽ Về - Tường Nguyên (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4129)

Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu - Quang Lê (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2937)


Tiểu sử nhạc sĩ Nhật Ngân
Nhật Ngân tên thật là Trần Nhật Ngân. Sinh tại Thanh Hóa và lớn lên tại Ðà Nẵng.

Cựu cán bộ tâm lý chiến trung tâm huấn luyện Quang Trung.

Sau 1975 kẹt lại Việt Nam, Nhật Ngân thỉnh thoảng cùng với một số anh chị em cùng hoàn cảnh đi trình diễn nhiều nơi. Thời gian này ông đã cho ra đời nhạc phẩm nổi tiếng, có tính cách châm biếm điều mà nhà cầm quyền Việt Nam thời kỳ này gọi là "giải phóng" vào tháng Tám năm 75. Ðó là ca khúc "Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh?" được nữ ca sĩ Ngọc Minh phổ biến đầu tiên tại hải ngoại sau khi vượt biển rời khỏi Việt Nam.

Nhật Ngân sau đó cũng một mình rời Việt Nam vào năm 1982, bị kẹt ở trại tỵ nạn Sikiu, Thái Lan cho đến năm 84 mới được nhận vào Hoa Kỳ và ông được nữ ca sĩ Thanh Thúy bảo trợ về sống tại phía bắc Hollywood. Một thời gian sau, ông dời xuống Orange County ở chung với nghệ sĩ Nguyễn Long trong khi chờ ngày đoàn tụ với vợ con vào năm 90.

Theo học nhạc với giáo sư Ðỗ Thế Phiệt về violon và piano. Khởi sáng tác từ năm 1959. Ngoài viết những ca khúc ký tên Nhật Ngân, ông còn một số sáng tác chung với nhạc sĩ Trần Trịnh, và vì cả hai chơi thân với Lâm Ðệ (con rể chủ hãng dĩa Sóng Nhạc) nên đã khai sinh ra tên: Trịnh Lâm Ngân với những tình khúc nổi tiếng về người lính và quê hương.</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>

Dzu KaKa
01/02/2006, 03:26 AM
<center><table border="0" cellpadding="50" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/glowofhopetile2.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/glowofhopestrip2.jpg" borderColorDark="Black" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="Black" borderColorLight="white"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b></b></td></tr></table><font face="Times New Roman" size="4" color="White">Tình ca Đức Huy

http://quangngai.net/shared/hinh/duchuy.jpg


Các bạn nhấn chuột lên tên các bài hát dưới để nghe!
Bay Đi Cánh Chim Biển - Duy Trác (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3083)
Bay Đi Cánh Chim Biển - Thanh Hà (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3082)

Chiều Vàng Nhung Nhớ - Tô Chấn Phong (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2615)

Cơn Mưa Phùn - Diễm Liên (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3085)
Cơn Mưa Phùn - Đức Huy (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3084)

Để Quên Con Tim - Tuấn Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2556)

Đỗ Quỳnh Hương - Đức Huy (http://forum.quangngai.net/article.php?a=134)

Đừng Xa Em Đêm Nay - Thế Sơn (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2573)

Đường Xa Ướt Mưa - Đức Huy (http://forum.quangngai.net/article.php?a=133)
Đường Xa Ướt Mưa - Nguyễn Hưng (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3086)

Em Đi - Nguyễn Hưng (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3081)

Em Tôi - Đức Huy (http://forum.quangngai.net/article.php?a=135)

Giống Như Tôi - Đức Huy (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3087)

Khóc Một Dòng Sông - Đức Huy (http://forum.quangngai.net/article.php?a=132)

Màu Mắt Nhung - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2568)

Nếu Xa Nhau - Đức Huy (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3092)

Người bạn thân tên Buồn - Đức Huy (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3088)

Người Tình Trăm Năm - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2352)

Như Đã Dấu Yêu - Kenny Thái (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3202)
Như Đã Dấu Yêu - Ngọc Lan (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3204)

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại - Hợp Ca (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3090)

Và Tôi Cũng Yêu Em - Hợp Ca (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3091)

Thoáng Mây Bay - Đức Huy (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3089)

Trái Tim Ngục Tù - Anh Tú (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4167)
Trái Tim Ngục Tù - Thảo My (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3101)


Tiểu sử Đức Huy
Nhạc sĩ Đặng Đức Huy sinh ngày 10 tháng 6 năm 1947 tại Sơn Tây, Việt Nam.

Học nhạc từ 1963 qua sự hướng dẫn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ (anh họ).

Năm 1975 đến Mỹ định cư và theo học SF City College về nhạc căn bản và hòa âm</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>

Dzu KaKa
01/02/2006, 04:32 AM
<center><table border="0" cellpadding="10" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="45" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892478.jpg" borderColorDark="Black" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="Black" borderColorLight="white"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b></b></td></tr></table><font face="Times New Roman" size="4" color="White">Nhạc sĩ Phạm Duy
phù thủy âm nhạc

http://quangngai.net/shared/hinh/phamduy.JPG


Phạm Duy là nhạc sĩ có tầm vóc lớn nhất trong nền âm nhạc Việt Nam, với trên 1000 tác phẩm bao trùm tất cả các đề tài và thể loại, từ: dân ca, tâm ca, đạo ca, bé ca, tục ca, dân tộc ca, tình ca lứa đôi, cho đến những bản trường ca bất hủ ... Tuy chủ trương soạn nhạc để thăng hoa cho âm nhạc dân tộc, nhưng ông còn là một nhạc sĩ viết lời Việt cho rất nhiều ca khúc ngoại quốc, nhất là nhạc Pháp. Nhiều nhà phê bình so sánh Phạm Duy trong âm nhạc Việt cũng giống như Nguyễn Du trong văn học Việt.

Cuộc đời Phạm Duy còn là một câu chuyện với nhiều sóng gió nổi trôi gắn liền với thân phận của một dân tộc nhiều tai họa.

Phạm Duy xuất thân từ một gia đình văn nghiệp. Cha là Phạm Duy Tốn, thường được xem như nhà văn xã hội đầu tiên của nền Văn Học Mới. Tác phẩm của Cụ Tốn được đưa vào học trình Trung Học, đăng trong các sách giáo khoa ví dụ những bài: Sống Chết Mặc Bay, Một Cảnh Thương Tâm... Anh nhạc sĩ Phạm Duy là Phạm Duy Khiêm, giáo sư thạc sĩ, cựu đại sứ Việt Nam tại Pháp Quốc, văn sĩ Pháp văn, tác giả những cuốn: Légendes Des Terres Sereines, Nam Et Sylvie, De Hanoi à Lacourtine...

Phạm Duy sinh tại Hà Nội năm 1921, theo học các trường trung học Thăng Long, Cao Đẳng Mỹ Thuật, Kỹ Nghệ Thực Hành. Ông tự học nhạc và đi huấn nghệ tại Pháp trong 2 năm 1954-1955, học trò của Robert Lopez và bàng thính viên tại Institut de Musicologie, Paris.

Khởi sự âm nhạc của mình là một ca sĩ trong gánh hát Đức Huy, đi hát lưu động từ Bắc qua Trung vào Nam trong những năm 1943-1945.

Rồi trở thành cán bộ văn nghệ trong cuộc Kháng Chiến chống Pháp và
là một trong những người thành công nhất trong những người soạn nhạc lúc đó.

Năm 1950, kết duyên với ca sĩ Thúy Hằng.

Năm 1954, hiệp định Geneva ký kết chia đôi đất nước. Ông đã chọn lý tưởng tự do của miền nam để di cư vào nam sinh sống như quê hương thứ hai, nơi đã nuôi dưỡng Phạm Duy 21 năm cùng sự nghiệp của mình.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông lại một lần nữa phải lựa chọn tự do để bỏ nước ra đi, sống cuộc đời lưu vong 30 năm trên nước Mỹ.

Tháng 5 năm 2005, ông quyết định trở về Việt Nam ở tuổi 84 để sống trọn những tháng ngày cuối cùng trên quê hương đất nước.<center><table border="0" cellpadding="10" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892478.jpg" borderColorDark="Black" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="460" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="Black" borderColorLight="white"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b></b></td></tr></table>


Các bạn nhấn chuột lên tên các bài hát dưới để nghe!
1954 cha bỏ quê, 1975 con bỏ nước - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3542)

Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4361)

Bà Mẹ Quê - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5100)
Bà Mẹ Quê - Như Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3928)

Bao Giờ Biết Tương Tư - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3180)

Bên Ni Bên Nớ - Khánh Ly (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=7922)

Búp Bê Không Tình Yêu - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4201)

Cây Đàn Bỏ Quên - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5102)

Chiến Sĩ Vô Danh - Hợp Ca (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14750)
Chiến Sĩ Vô Danh - Khánh Ly (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14751)

Chuyện Tình Buồn - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5101)

Con Đường Tình Ta Đi - Trần Thái Hòa (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14753)

Để Lại Cho Em - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6822)

Đường Em Đi - Trần Thái Hòa (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=8492)

Giàn Thiên Lý Đã Xa - Kiều Nga (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3449)

Giết Người Trong Mộng - Tuấn Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4468)

Giòng Sông Quê Hương - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4638)

Hai Năm Tình Lận Đận - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5098)

Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc - Tuấn Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2232)

Kỷ Vật Cho Em - Ý Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4297)

Mộng Du - Thiên Kim (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5097)

Mùa Thu Chết - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4651)

Ngày 19 tháng 5 - Phạm Duy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6262)

Ngày Trở Về - Duy Khánh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4296)

Ngày Xưa Hoàng Thị - Mỹ Huyền (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4451)

Nha Trang Ngày Về - Thiên Kim (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5096)

Nhân Danh - Phạm Duy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5214)

Ta Yêu Em Lầm Lỡ - Vũ Khanh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3546)

Thà Như Giọt Mưa - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5055)

Thuyền Viễn Xứ - Huyền Châu (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14754)

Tình Đến Rồi Đi - Thanh Trúc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4458)

Tình Hờ - Vũ Khanh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4112)

Trái Tim Còn Trinh - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4237)

Tuổi Ngọc - Loan Châu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2778)

Tuyết Rơi - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2309)

Tỳ Bà - Thái Thanh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=1842)

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang - Nguyễn Hưng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3181)</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>

Dzu KaKa
06/26/2006, 08:27 AM
Nhạc sĩ Trúc Hồ
post đỡ cái list lên, đang cập nhập...

Bước Chân Việt Nam - Hợp Ca (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5220)
Cát Biển Chiều Nay - Lâm Thúy Vân & Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6856)
Dĩ Vãng Đó Vẫn Còn - Lê Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6855)
Điều Gì Đó - Lê Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2780)
Đừng Nhắc Đến Tình Yêu - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6829)
Em Đã Quên Một Dòng Sông - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6871)
Em Đã Quên Một Dòng Sông - Đàm Vĩnh Hưng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6850)
Hành Trình Tìm Tự Do - Hợp Ca Asia (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3587)
Hơi Thở Tình Yêu - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6857)
Không Biết Em Bây Giờ - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6833)
Khúc Mưa Buồn
Làm Lại Từ Đầu - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6830)
Làm Thơ Tình Em Đọc - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2273)
Lời Dối Gian Chân Thành - Lâm Nhật Tiến
Mãi Yêu Người Thôi - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6846)
Một Cơn Mơ - Thiên Kim (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6844)
Một Lần Nữa Thôi - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6849)
Một Ngày Không Gọi Nhau
Một Ngày Việt Nam - Hợp ca Asia (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6853)
Một Nửa Đời Em
Mưa Tình Cuối Đông
Nếu Không Có Em - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2349)
Nhịp Điệu Tình Yêu - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3894)
Nhớ Đến Em - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6847)
Như Anh Cần Em - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6828)
Như Vạt Nắng - Như Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6848)
Quên Đi
Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi
Sẽ Hơn Bao Giờ Hết - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6859)
Tìm Em Trên Phố Lạ - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6858)
Tình Đầu Vẫn Khó Phai - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6860)
Tình Yêu - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6831)
Trái Tim Mùa Đông - Don Hồ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6862)
Trái Tim Về Đâu - Lê Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6826)
Trong Cuộc Tình Ân Hận - Thiên Kim (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6827)
Ước Gì Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6845)
Và Hôm Nay - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2350)
Về Đâu Hỡi Em - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6861)
Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ - Hợp Ca Asia (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3580)
Yêu Em Âm Thầm - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2351)
Yêu Nhau Trên Biển - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6832)