PDA

View Full Version : Dona Dona _ Kiều Ngacobenhangheo
04/24/2005, 10:43 PM
http://media.quangngai.net/music/KieuNga-ThuongTiec-DonaDona.wma

Ánh đèn vàng hiu hắt
Khói trần cay đôi mắt
Em nằm đó sao không cười không nói?
Dáng buồn còn vương nét
Mắt huyền giờ đã khép
Em nào đó như đang mơ mộng gì

Em theo mây mây bay quên cuộc đời
Đời đầy nghĩa thương đau
Mây đưa em bay đi tìm trời
Và nơi đó em có nhớ tôi

Em ơi em ơi! em hỡi người yêu dấu
Sao em yêu vội sớm ra đi
Em ơi em ơi! em hỡi người yêu dấu
Đau lòng thay phút giây chia lìa

On a wagon bound for market
Lies a calf with a mournful eye
High above him, there's a swallow
Flying freely thru the sky

How the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh & laugh the whole day thru
And half the summer's night

(dona, dona) dona dona dona dona, dona donadona doe
(dona, dona) dona dona dona dona, dona donadona doe


"Stop complaining!" says the farmer
"Who told you a calf to be?
Why don't you have wings to fly with
Like that swallow, proud & free?"Calves are easily bound & slaughtered
Never knowing the reason why
But whoever treasures freedom
Like the swallow will learn to fly.

Bản Gốc DONA DONA bằng Tiếng Yiddish


Oyfin furl igt a kelbl
Ligt gebundn mit a shtrik
Hoykh in himl flit a shvelbl
Freyt zikh dreyt zikh hin un tzurik.

Lakht der vint in dorn, lakht un lakht un lakht.
Lakht er op a tog a gantzn, un a halbe nakht.
Hey, dona, dona dona . . . da

Shrayt dos kelbl, zogt der poyer
Verzhe heyst dikh zayn a kalb?
Volst gekent dokh zayn a foygl
Volst gekent dokh zayn a shvalb.


Bidne kelber tut men bindn
Un men shelpt zey un men shekht
Ver s'hot fligl, flit aroyftzu
Iz bay keynem nit kayn k'nekht.