PDA

View Full Version : Khi Người Yêu Ra Đi - Gia HuyDzu KaKa
04/27/2005, 01:57 PM
<center><table border="0" cellpadding="37" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="500" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="white"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Khi Người Yêu Ra Đi</b></td></tr></table><font face="Times New Roman" size="3" color="white">
Nhạc: Trúc Sinh
Lời: Lê Đức Long
Trình bày: Gia Huy

http://www.nguoiquangngai.org/~dzu/Images/IMGForMusicHTML/Lonely%20at%20night.jpg

Khi màn đêm buôn rơi, lời ru dế than nỉ non
Qua màn đêm tăm tối, em như bóng ma vườn hoang
Trong màn đêm, anh ngỡ rằng em còn đợi chờ

Khi người yêu xa vắng mùa thu lá không buồn rơi
Khi người yêu ra đi, nằm nghe gối chăn thở than
Hỡi người yêu, đã hết rồi ngày tháng xưa thiên đàng

Vầng trăng năm xưa nay còn đây, người yêu đã đi về bến nào?
Trong cơn mộng say, tình xưa vẫn còn nồng cháy, âm thầm mãi,
Người yêu ơi mau quay về đây,
Tình anh vẫn như dòng suối trào
Mong em từng giây, bờ môi ấm ân tình khát khao trao
Tình nhân hỡi - đêm nay, chờ em đã lâu.
http://media.quangngai.net/music/GiaHuy_KhiNguoiYeuRaDi.mp3
Download (http://media.quangngai.net/music/GiaHuy_KhiNguoiYeuRaDi.mp3)
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>