PDA

View Full Version : Lời Cha - Gia HuyDzu KaKa
04/27/2005, 02:01 PM
<center><table border="0" cellpadding="7" background="http://www.nguoiquangngai.org/~dzu/Images/BackGround/ChaGia3.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://www.nguoiquangngai.org/~dzu/Images/BackGround/ChaGia3.jpg" borderColorDark="Sandybrown" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="450" cellspacing="0" background="http://www.nguoiquangngai.org/~dzu/Images/BackGround/ChaGia3.jpg" borderColorDark="Sandybrown" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Lời Cha</b></td></tr></table>
<center><img src="http://pic2.picturetrail.com/VOL1020/3459015/7108189/94573771.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>
Nhạc sĩ: Vũ Đức
Ca sĩ: Gia Huy</i></font>

Một lời yêu dấu chan chứa trong lòng cha
Tuổi già lo lắng sức yếu theo đời cha
Ngày con khôn lớn rồi thì cha đây đã già
Con biết chăng đường chông gai ngăn lối

Tình nầy con thấu dang dối đang chờ ta
Tình là con sóng, sóng vỗ quanh đời ta
Thời gian không đứng lại mà tương lai vẫn dài
Con hỡi con, còn mây trôi khói mờ

Con ơi con cha vun sới cây non từng ngày
Thương con nên cha nỗi đời giòng cay đắng nào hay
Con ơi con! Cha vẫn mong con hiểu rằng
Giọt sương sớm mau tàn vì sao

Con ơi con xưa con bé con hay giỗi hờn
Nay con như khôn lớn lòng còn nhiều lo lắng
Cha bên con như sông núi bao la biển trời
Tình cha đó sẽ không bao giờ vơi

Trọn tình thương đó con chớ quên lời cha
Ngọt bùi chua xót vẫn vững trong niềm tin
Đừng nên hoang phí nhiều, ngày qua không tiếc gì
Con hãy ghi và mang theo suốt đời.</font>
http://media.quangngai.net/music/GiaHuy_LoiCha.wma
Download (http://media.quangngai.net/music/GiaHuy_LoiCha.wma)
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>