PDA

View Full Version : Bài Không Tên Số 9 - Châu Đình Anxì trum
04/27/2005, 02:56 PM
Bài Không Tên Số 9

Ngày đến mang tin buồn
Thời gian theo về nguồn
Giọt nắng loe trong đầu
Bàn tay trơ đốt khâu

Lệ ứa ra hai hàng
Lệ thương thân đã tràn
Nghìn xót xa cũng muộn
Rồi mai sau nhớ lần đầu

Mình yêu nhau có thương nhau?
Mình cho nhau nỗi đớn đau
Chợt yêu nhau đã xa nhau
Chợt xa nhau đã quên nhau

Thôi đó em xa rồi
Nước mắt rơi qua đời
Chìm trong một cơn mê thôi
Chìm trong một cơn mê thôi

Ngày nuôi tình yêu lớn dậy
Đêm đắp khao khát lên đầy
Một lần đã trót cho nhau
Là lần lìa xa mãi nhau

Đâu biết có nắng trong đầu
Đâu biết môi thắm sẽ nhầu
Một đời cầy xới nỗi sầu
Một đời vun xới niềm đau

http://media.quangngai.net/music/Nhacvn/BaiKhongTenSo9_ChauDinhAn.mp3
Download (http://media.quangngai.net/music/Nhacvn/BaiKhongTenSo9_ChauDinhAn.mp3)

Châu Đình An trình bày

Dzu KaKa
04/27/2005, 03:04 PM
Bài này Châu Đình An hát hay quá. :)