PDA

View Full Version : Chiều Vàng Nhung Nhớ - Tô Chấn PhongDzu KaKa
04/29/2005, 10:11 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><div align="center"><table border="20" cellpadding="0" width="600" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Chiều Vàng Nhung Nhớ</b></td></tr></table>Nhạc và lời: Đức Huy
Trình bày: Tô Chấn Phong

<center><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891823.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Cơn gió nào đến đây làm lá bay trên hè phố vắng
tia nắng nào vấn vương vào mắt em chiều vàng
Xa cánh thành phố vui, em nhớ ai khi chiều tối
cho những ngày tháng xưa theo giấc mơ tìm hoài

Thôi nhé mình sẽ quên, mình sẽ quên đi chuyện dĩ vãng
Cho kỷ niệm ngủ yên trong mắt em chiều vàng
Cho kỷ niệm ngủ yên trong mắt em chiều vàng ...

ĐK :
Chiều vàng nhung nhớ cho mắt em thêm sâu
Chiều vàng nhung nhớ cho áng mây xôn xao
Chiều vàng bơ vơ, chiều mơ ...

Chiều vàng nhung nhớ cho mắt em thêm sâu
Chiều vàng nhung nhớ cho áng mây xôn xao
Chiều vàng nhung nhớ, chiều vàng bơ vơ, chiều mơ. http://quangngai.net/shared/audio/ToChanPhong_ChieuVangNhungNho.mp3Download (http://quangngai.net/shared/audio/ToChanPhong_ChieuVangNhungNho.mp3)</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>