PDA

View Full Version : Sài Gòn Em Ở Đó - Yến VĩDzu KaKa
05/02/2005, 02:16 PM
<center><table border="0" cellpadding="37" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="500" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="white"><tr><td>
<center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="Teal"><b>Sài Gòn Em Ở Đó</b></td></tr></table><font face="Times New Roman" size="3" color="white">
Sài Gòn Em Ở Đó
Nhạc sĩ: Trần Chí Phúc
Ca sĩ: Trần Chí Phúc

Sài Gòn em bên ấy
Tha phương anh bên này
Làm sao ta nói đây?
Nghìn trùng rồi em ơi

http://media.quangngai.net/music/JoMarcel_SaigonEmODo.wma</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>

bangquang
05/02/2005, 10:47 PM
Có lẽ bạn đã nhầm lẫn; đây là ca khúc của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, không phải của Văn Phụng.

Dzu KaKa
05/03/2005, 05:25 PM
Cảm ơn bangquang! Vào dactrung.net check lại thì vẫn không thấy bài này, mà thấy Trần Chí Phúc có 2 bài khác cũng cho Sài Gòn, là bài: Sài Gòn Cảm Khúc và Sài Gòn Một Thoáng 30. Tuy nhiên, mình đã sửa lại theo lời bạn và nếu lần này sai thì ... là do bạn. :D