PDA

View Full Version : Lời Tình Cuối - Lệ ThuDzu KaKa
05/03/2005, 07:17 PM
<div align="center"><table border=5 type="border" bordercolordark="black" bordercolorlight="gray"><tr><td><center><font size=3 color="PURPLE" face="TAHOMA"><b>Lời Tình Cuối</b></font></font>
Nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên
Ca sĩ: Lệ Thu

Lời tình cuối cho Sàigòn
Lời tình cuối cho một người
Lời tình cuối cho một đời, một đời xót xa
Bao nhiêu năm một kiếp rong chơi
Bao nhiêu năm làm áng mây trôi
Bao nhiêu năm nằm yên ngủ vùi đời nào có vui

Một lời cuối cho Sàigòn
Một lời cuối cho người tình
Một lời cuối cho đời mình, một đời lẻ loi
Xin qua đi là kiếp rong chơi
Xin qua đi là áng mây trôi
Xin qua đi là cơn ngủ vùi vì đời có ta

Ðời còn có ta hay ta còn có một đời
Ðời còn thiết tha sao ta lại vắng nụ cười
Sàigòn đã xa, quê hương giờ nghìn trùng cách lối
Kỷ niệm hôm qua nay chỉ còn là bóng tối
Một thời đã qua…

Một lần cuối cho Sàigòn
Một lần cuối cho người tình
Một lần cuối cho đời mình một đời đã xa
Như cơn đau rồi sẽ đi qua
Như cơn mơ gội xóa trong ta
Như cơn mưa và chút mặt trời, đời rồi sẽ vuihttp://media.quangngai.net/music/LeThu_LoiTinhCuoi.mp3</td></tr></table></div>