PDA

View Full Version : Anh Về Thủ Đô - Thụy TrâmDzu KaKa
05/06/2005, 06:00 PM
Anh Về Thủ Đô
Nhạc sĩ: Y Vân
Ca sĩ: Thụy Trâm
Download (http://media.quangngai.net/music/ThuyTram_AnhVeThuDo.wma)

Anh về Thủ Ðô nước Nam tự do
chút quà mừng anh chiến binh đường xa
Là muôn tấm lòng thương yêu các anh
Đã hy sinh vì giống nòi

Anh về Thủ Ðô biết bao là vui
Đã để lại đây mến thương đầy vơi
Người dân nước Việt thương yêu đón anh
Đón anh trai hùng bước qua

ĐK:
Ôi này anh!
Áo xanh chiến trường bạc màu
Mến anh mến từ thuở nào
Người trai tranh đấu

Ôi này anh !
Ðã mang đến tình mặn mà
Ðón anh những lời thật thà
Lòng dân mong chờ

Anh về Thủ Ðô chúng tôi chờ mong
Mong chờ ngày mai nước non bình yên
Toàn dân nước Việt ghi ơn các anh
Các anh trai hùng nước Nam

Ðã để lại đây mến thương đầy vơi
Người dân nước Việt ghi ơn các anh
Ðã hy sinh vì giống nòi

Anh về ………….bước qua !
Anh về Thủ Ðô vui mừng đây đó
Muôn lòng dân đang đón chờ !


http://media.quangngai.net/music/ThuyTram_AnhVeThuDo.wma