PDA

View Full Version : Người Yêu Lý Tưởng - ShaylaDzu KaKa
05/12/2005, 07:20 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="46" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="480" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Người Yêu Lý Tưởng </b></td></tr></table>Nhạc sĩ: Y Vân
Ca sĩ: Shayla
<center>
<img src="http://pic18.picturetrail.com/VOL883/3500741/7197779/96393056.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Em thường hay ước mơ
Mơ người yêu lý tưởng
Với vẻ hào hoa lắm nét kiêu hùng
Điểm chút phong sương

Đây là chàng chiến binh
Hay là chàng phi công
Hay là chàng thủy thủ

Biển dâu anh lấp bằng
Biển đông lai lánh tình
Tình anh như núi ngàn
Tình em như suối nguồn

Nhà xanh kia vẫn còn
Còn xanh như chúng mình
Hỡi anh, người yêu lý tưởng!!!
http://media.quangngai.net/music/Shayla_NguoiYeuLyTuong.wma</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>