PDA

View Full Version : 100 Phần Trăm - Lê TâmDzu KaKa
05/12/2005, 07:37 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="46" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>100 Phần Trăm</b></td></tr></table>Nhạc sĩ: Vũ Chương
Ca sĩ: Lê Tâm
<center>
<img src="http://pic18.picturetrail.com/VOL883/3500741/7197779/96401339.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

100% là lệnh tổng động viên của tổng thống, 100% thanh niên miền nam từ 18-43 đều lên đường nhập ngũ trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến Việt Nam.

Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
Người yêu anh ơi giờ đây lại cấm trại rồi
Nào đâu nào biết tâm tư người lính
Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau
với em tâm tình

Xin em nhớ cho rằng: chuyện tình biết truớc từ đầu
Dẫu lính hay đa tình nhân
mãi mãi vẫn yêu chỉ yêu một người
một người mà thôi và yêu trọn đời
một giây về phép anh xin dành cho em đó!

Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
Này em yêu ơi vì anh là lính chung tình
Đừng ghen và nhớ xin em đừng hờn dỗi
Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn cớ sao em buồn.
http://media.quangngai.net/music/LeTam_100PhanTram.mp3</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>