PDA

View Full Version : Nhạc Chủ Đề Đặc BiệtDzu KaKa
05/13/2005, 05:20 PM
<CENTER><TABLE BORDER="2" CELLSPACING="0" CELLPADDING="30" BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/background/sarah1.jpg" BORDERCOLOR="#6C3082"><TR><TD><CENTER><TABLE BORDER="2" CELLSPACING="0" CELLPADDING="20" BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/background/sarah2.jpg" BORDERCOLOR="#6C3082"><TR><TD><CENTER><TABLE BORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="3" BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/background/sarah3.jpg" BORDERCOLOR="#B56CD4"><P><TR><TD><CENTER><table frame=box rules=rows border=5 type="border" bordercolordark="770099" bordercolorlight="770099" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/bg8.jpg" width=560><tr><td width=10%></td><td width=98% align=center>
<center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><font face="Times new roman" size=6 color="#770099"><b>Một Thời Áo Trắng</b></td></tr></table></center>
<center><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL729/2827856/5781256/74191144.jpg"></center><font face="Times New Roman" size="4" color="#770099">


Bằng Lăng Tím - Mỹ Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2281)

Cây Đàn Sinh Viên - Mỹ Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2432)

Chỉ Là Giấc Mơ Qua - Trish Thùy Trang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2272)

Điều Gì Đó - Lê Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2780)

Định Nghĩa Tình Yêu - Lê Tâm, Sỹ Đan, Duy Linh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5141)

Hai Cánh Phượng Buồn - Ngọc Sơn (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2781)

Kỷ Niệm Sân Trường - Mây Trắng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2846)

Làm Thơ Tình Em Đọc - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2273)

Lời Nói Yêu Đầu Tiên - Vũ Tuấn Đức (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2260)

Lời Tình Buồn - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2244)

Lưu Bút Ngày Xanh - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2428)

Một Thời Áo Trắng - Hợp ca Asia (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=9376)

Ngày Xưa Hoàng Thị - Mỹ Huyền (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4451)

Ngôi Trường Dấu Yêu - Top Ca (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2848)

Phượng Buồn - Kim Tuyết (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2845)

Phượng Hồng - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2779)

Phượng Sài Gòn - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2271)

Tình Đầu Vấn Vương - Thanh Trúc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2830)

Tình Thơ - Quang Dũng (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2843)

Tình Thư Của Lính - Gia Huy, Lê Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2765)

Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2357)
Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu - Thanh Trúc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4471)

Tuổi Mười Ba - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2526)

Tuổi Ngọc - Ninh Cát Loan Châu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2778)

Yêu Em Âm Thầm - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2351)<center>
</TD></TR></TABLE></CENTER></TD></TR></TABLE></CENTER></TD></TR></TABLE></CENTER></TD></TR></TABLE></CENTER>

Dzu KaKa
05/13/2005, 05:51 PM
<div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="2" CELLPADDING="13" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg"WIDTH=600><TR><TD><CENTER><div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="0" CELLPADDING="33" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg.jpg" WIDTH="550"><TR><TD><div align="CENTER"><table border="1"bordercolor="#996666"CELLSPACING="2"CELLPADDING="15"bgcolor="#000000"BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg"WIDTH="99%"><TR><TD><div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=4 color=white style<I>Những Tình Khúc
thời chinh chiến<P></b></font size></i></font></div><div align="center"><img src="http://quangngai.net/shared/hinh/NguoiLinhVNCH.jpg">100 Phần Trăm - Lê Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2768)

Anh Không Chết Đâu Anh - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=6348)

Anh Về Với Em - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4298)

Anh Về Thủ Đô - Thụy Trâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2695)

Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà - Trần Thái Hòa (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4361)

Ba Tháng Quân Trường - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=7364)

Biển Mặn - Nhật Trường (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=7372)

Bông Cỏ May - Tuấn Vũ (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3196)

Cảm Ơn Anh - Hợp Ca Asia (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5138)

Chín Tháng Quân Trường - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2833)

Chúng Mình Ba Đứa - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2832)

Chuyện Hai Người Lính - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=7367)

Có Những Người Anh - Loan Châu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2769)

Đêm Nguyện Cầu - Nguyễn Hưng (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14762)

Đôi Mắt Người Sơn Tây - Gia Huy (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3285)

Giã Biệt Sài Gòn - Chung Tử Lưu (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3195)

Giờ Này Anh Ở Đâu - Lâm Thúy Vân (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3327)

Giữa Lòng Đất Mẹ - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2834)

Hái Hoa Rừng Cho Em - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2835)

Hoa Trinh Nữ - Chế Linh (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14748)

Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc - Tuấn Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2232)

Kẻ Ở Miền Xa - Quang Lê (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3194)

Kỷ Vật Cho Em - Ý Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4297)

Lá Thư Tiền Tuyến - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2836)

Lối Về Đất Mẹ - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=7365)

Một Mai Giã Từ Vũ Khí - Duy Khánh (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3518)

Mùa Xuân Lá Khô - Chế Linh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=7381)

Ngày Trở Về - Duy Khánh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4296)

Người Ở Lại Charlie - Duy Quang & Thanh Lan (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3175)

Người Yêu Của Lính - Thanh Trúc (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3315)

Người Yêu Lý Tưởng - Shayla (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2767)

Những Đêm Chờ Sáng - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2129)

Những Người Không Chết - Lâm Thúy Vân (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5719)

Nó và Tôi - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2763)

Rừng Lá Thấp - Phương Dung (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14747)

Sài Gòn Thứ Bảy - Bảo Tuấn (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2764)

Sương Trắng Miền Quê Ngoại - Quang Lê (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14746)

Tà Áo Đêm Noel - Bảo Tuấn (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=4918)

Thư Cho Vợ Hiền - Quang Lê (http://forum.quangngai.net/article.php?a=87)

Thủy Thủ & Biển Cả - Lê Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2711)

Tiếng Hát Đêm Noel - Mạnh Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4901)

Tìm Anh - Dạ Nhật Yến (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14745)

Tình Bạn Quang Trung - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=7368)

Tình Lính - Trish Thùy Trang (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3172)

Tình Thư Của Lính - Lê Tâm, Gia Huy, Duy Linh & Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2765)

Tôi Nhớ Tên Anh - Trish Thùy Trang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2766)

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=7366)
</center></div></font></div></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>

Dzu KaKa
12/14/2005, 09:04 AM
<div class='postcolor'> <center><table border="0" cellpadding="40" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_anitile.gif" bordercolorlight="#AFA49D" cellspacing="0" bordercolordark="#AFA49D"><tr><td><center><table border="1" cellpadding="5" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_tile2.jpg" bordercolorlight="#AFA49D" cellspacing="0" bordercolordark="#AFA49D"><tr><td><div align="center"><table border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_tile2b.jpg"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="2" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_tile.jpg" bordercolorlight="#8CB3B3" bordercolordark="#AFA49D"><tr><td><div align="center"><table border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_tile2b.jpg"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="2" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_tile.jpg" bordercolorlight="#AFA49D" bordercolordark="#AFA49D"><tr><td><div align="center"><table border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" background="http://www.ziplo.com/set96_tile.jpg"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="2" background="" bordercolorlight="#AFA49D" bordercolordark="#AFA49D"><tr><td><div align="center"><table border="0" cellpadding="0" width="444" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_tile.jpg"><tr><td><center><img src="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_merrychristmas.jpg"><font face="trebuchet ms" size="2" color="#FFCC99">

Diễn đàn QuangNgai dot Net xin chúc tất cả quý bạn cùng gia đình một mùa Noel thật an lành và hạnh phúc. Mời quý bạn nhấn chuột để nghe những ca khúc Giáng Sinh phía dưới! Merry Xmas and Happy New Year!
<img src="http://quangngai.net/shared/hinh/decal.jpg">

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="30" bordercolorlight="#8CB3B3" bordercolordark="#426464" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_anitile.gif"><tr><td align="center"><div align="center"><table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" background="" bordercolorlight="#8CB3B3" bordercolordark="#3B464B" width=340><tr><td background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/set96_tile.jpg">
<center><table><tr><td style="filter:glow(color=8CB3B3 strength=5);font-family:tempus sans itc;font-weight: BOLD;color:#FFCC99;font-size:'18pt'">Nhạc Giáng Sinh</td></tr></table>
Bài Thánh Ca Buồn - Elvis Phương (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4907)
Bài Thánh Ca Buồn - Mạnh Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4894)

Bóng Nhỏ Giáo Đường - Mạnh Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4921)

Cho Kỷ Niệm Mùa Đông - Mạnh Đình (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4893)

Christmas in my heart - Sarah Connor (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4842)

Chúc Mừng Giáng Sinh - Hằng Nga (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4902)

Dư Âm Mùa Giáng Sinh - Mạnh Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4903)
Dư Âm Mùa Giáng Sinh - Tuấn Vũ (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=14074)

Đêm Kỷ Niệm - Như Quỳnh & Thái Châu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4904)

Đêm Noel - Khả Tú (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4905)

First Chrismas - Unknown (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4840)

Giáng Sinh Kỷ Niệm - Mạnh Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4895)

Hang Bê Lem - Ngọc Huệ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4922)

Huyền Thoại Một Vì Sao - Hồng Ngọc (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4917)

Last Christmas - Nini (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4915)

Liên Khúc Noel - Như Mai (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4909)

Món Quà Noel - nhóm Sao Đêm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4913)

Mùa Hoa Tuyết - Mạnh Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4896)

Mùa Noel Tuyết Trắng - Mai Hương (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4916)

Mừng Chúa Ra Đời - Duy Quang (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4914)

Ngàn Ánh Sao Đêm - Mỹ Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4912)

Santa Clause is coming to town - Don Hồ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4906)

Tà Áo Đêm Noel - Bảo Tuấn (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4918)

Tiếng Hát Đêm Noel - Mạnh Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4901)

Tình Người Ngoại Đạo - Mạnh Quỳnh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4899)

Tình Yêu Giáng Sinh - Mỹ Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4910)

Trời Hân Hoan - Thanh Thảo (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4911)

Vương Cung Thánh Đường - Kỳ Anh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4900)

Nhạc Noel Ngoại Quốc CD1 (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4989)
Nhạc Noel Ngoại Quốc CD2 (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=4988)
<img src="http://quangngai.net/shared/hinh/background/a_tabby_christmas.gif"><img src="http://quangngai.net/shared/hinh/background/a_tabby_christmas.gif">
</td></tr></table></center></td></tr></table>
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center><br /><br /></div>

theky21
12/14/2006, 06:36 PM
Hay quá ! Quá hay !
Hay quá ! Quá hay !

Dzu KaKa
04/29/2009, 11:10 PM
<div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="2" CELLPADDING="10" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg"WIDTH=600><TR><TD><CENTER><div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="1" CELLPADDING="30" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg.jpg" WIDTH="550"><TR><TD><div align="CENTER"><table border="1"bordercolor="#996666"CELLSPACING="2"CELLPADDING="15"bgcolor="#000000"BACKGROUND="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg"WIDTH="99%"><TR><TD><div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=4 color=white style<I>Hành trình tìm Tự Do</font size></i></font></div><div align="center">Dòng nhạc chủ đề cho một quê hương đầy tai họa. Xin thắp nén hương tưởng niệm hàng triệu người đã nằm xuống trong giáo mác chiến tranh, trại tù cải tạo, hận thù chủ nghĩa, vùng sâu kinh tế mới, hay trên đường vượt biển tìm tự do

<img src="http://quangngai.net/shared/hinh/Empty_Ocean.jpg">
1954 cha bỏ quê, 1975 con bỏ nước - Khánh Ly (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3542)

20 Năm - Phan Văn Hưng (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3641)

25 Năm - Heart2Exist (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2698)

Ai trở về xứ Việt - Lâm Thúy Vân (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3482)

Bạn Bè Của Tôi - Phan Văn Hưng (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3588)

Bước Chân Việt Nam - Hợp Ca Asia (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5220)

Cảm Ơn Anh - Hợp Ca (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5138)

Căn Gác Lưu Đày - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2699)

Chị Ơi - Don Hồ (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3024)

Chiều Tây Đô - Trường Vũ (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3644)

Chiều Trong Tù - Lâm Nhật Tiến (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2348)

Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5054)

Đêm Nhớ Về Sài Gòn - Nguyên Khang (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3527)

Gửi Em Hành Lý - Ngọc Lan (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=3764)

Hành Trình 30 Năm - Hợp Ca Asia (http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=6409)

Hành Trình Tìm Tự Do - Hợp Ca Asia (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3587)

Khi Xa Sài Gòn - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5056)

Lưu Đày - Lê Tâm (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2639)

Một Ngày Việt Nam - Hợp Ca Asia (http://www.quangngai.net/forum/showthread.php?t=6853)

Một Chút Quà Cho Quê Hương - Gia Huy (http://www.quangngai.net/forum/showthread.php?t=5940)

Một Lần Miên Viễn Xót Xa - Elvis Phương (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2237)

Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em - Nguyệt Ánh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2280)

Nắng Paris, Nắng Sài Gòn - Khánh Hà (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2512)

Người Di Tản Buồn - Thanh Trúc (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3497)

Nhớ Mẹ - Lê Tâm (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3636)

Phượng Sài Gòn - Trường Vũ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2271)

Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn - Lệ Thu (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2662)

Sài Gòn Em Ở Đó - Yến Vĩ (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2640)

Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên - Lệ Thu (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3642)

Sài Gòn Ơi, Vĩnh Biệt - Nam Lộc (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3656)
Sài Gòn Ơi, Vĩnh Biệt - Sĩ Phú (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3643)

Tình Ca 20 Năm - Tuấn Anh (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=5698)

Tôi Cố Bám Lấy Đất Nước Tôi - Khánh Ly (http://forum.quangngai.net/showthread.php?t=2741)

Trả Lời Thư Em - Tuấn Anh (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3528)

Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ - Hợp Ca Asia (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3580)

Xin Đời Một Nụ Cười - Khánh Ly & Thế Sơn & Trần Thái Hòa (http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3496)
</center></div></font></div></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>

nguyễnđứcnhuận
04/30/2009, 12:11 AM
<div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="2" CELLPADDING="10" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://www2.vietbao.vn/images/vn75/phong-su/75159640-118407_15.jpg"WIDTH=600><TR><TD><CENTER><div align="CENTER"><table border="1" bordercolor="#996666" CELLSPACING="1" CELLPADDING="30" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://www2.vietbao.vn/images/vn75/phong-su/75159640-118407_15.jpg" WIDTH="550"><TR><TD><div align="CENTER"><table border="1"bordercolor="#996666"CELLSPACING="2"CELLPADDING="15"bgcolor="#000000"BACKGROUND="http://img.tamtay.vn/files/sangbk/photo/phongcanh/pc_2_08_07/bautroi_may/1_resize.jpg"WIDTH="99%"><TR><TD><div align="center"><font face="Times New Roman"><font size=4 color=white style<I>Nhạc Chủ Đề Đặc Biệt </font size></i></font></div><div align="center">Bổ sung thêm 1 số bài trong album BàI ThƠ TìnH ViếT TỪ NgụC TốI

<img src="http://www2.vietbao.vn/images/vn75/phong-su/75159640-118407_15.jpg">

Bài Thơ Tình Viết Từ Ngục Tối- Nguyệt Ánh & Việt Dũng (http://www.imeem.com/people/xk3GDm1/music/rZX_Eyt0/nguyt-nh-vit-dng-bi-th-tnh-vit-t-ngc-ti)
Cái Cò - Nguyệt Ánh (http://www.imeem.com/people/xk3GDm1/music/7gXP7ee8/nguyt-nh-ci-c/)
Khóc Bạn Tù - Tuấn Minh (http://www.imeem.com/people/xk3GDm1/music/7GFrBRpk/tun-minh-khc-bn-t/)
Anh ở đây - Đoàn Chính (http://www.imeem.com/people/xk3GDm1/music/3hFZE2Gv/on-chnh-anh-y/)

.....:thumbsup:

</center></div></font></div></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>