PDA

View Full Version : Tình Đầu Vấn Vương - Thanh TrúcDzu KaKa
05/17/2005, 11:30 AM
<div align="CENTER"><table border="0" bordercolor="#AFAFB9" CELLSPACING="4" CELLPADDING="40" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/69352063.jpg"><tr><td><table border=2 bordercolor="#3B5BBE" bgcolor="000000" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70452476.jpg" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033" width=450><TR><TD><center><table border="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="14" bordercolor="#3B5BBE" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033"><TR><TD><center><table style="filter: blur(strength=7)"><tr><td><h1><i><font face="Arial" color="purple">Tình Đầu Vấn Vương</font></i></h1></td></tr></table></center><center><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" bordercolor="#3B5BBE" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033"><center><tr><td><center><table border=5 cellspacing=4 cellpadding=2><tr><td>http://pic18.picturetrail.com/VOL883/3500741/7197779/96987024.jpg<param name="bgcolor" value="FFFFFF"><param name="image" value="http://www.angeleyes2.com/img/sl/sl6b.jpg"><param name="loadtext" value="Snow Scene Loading..."><param name="mode" value="0"><param name="text" value="Special For You"><param name="textcolor" value="000000"></******></tr></td></table></center></tr></td></table></center>
<font size=2 color="#ffffff" face="Arial"><i>
Nhạc sĩ: Vũ Tuấn Đức
Ca Sĩ: Thanh Trúc</i></font><dl><font color="#ffffff">Lần đầu gặp nơi mái trường
Lần đầu cặp tim vấn vương
Thẹn thùng nên không nói yêu
Em viết cho anh.. bài thơ

Lần đầu hẹn nơi mái trường
Trở về lòng em nhớ thương
Và mong ngày mai có anh
Ta sẽ đắp xây.. mối tình

Tình anh như nắng, sưởi ấm hồn em
Mang những giây phút thần tiên, tô thắm tuổi xanh
Anh hỡi từ.. khi anh đến, ngây ngất hồn say
Bay vút cao tới trời mây, lòng chứa chan niềm vui...

Tình đầu đẹp như nắng hè
Tình đầu hợp câu ước thề
Tuyệt vời tình em với anh
Ta mãi đắp xây mối tình</font>
http://media.quangngai.net/music/ThanhTruc_TinhDauVanVuong.wma</center></div></tr></td></table></div></tr></td></table></tr></td></table>