PDA

View Full Version : Giữa Lòng Đất Mẹ - Trường VũDzu KaKa
05/17/2005, 12:18 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="46" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Giữa Lòng Đất Mẹ</b></td></tr></table>Nhạc sĩ: Châu Kỳ
Ca sĩ: Trường Vũ
<center>
<img src="http://pic18.picturetrail.com/VOL883/3500741/7197779/96401339.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Từ giã áo thư sinh
Lìa xa mái gia đình
Ði giữa lòng đất mẹ
Trải qua bao dâu bể
Ðầy sóng gió điêu linh
Ðời còn lắm công danh
Người tranh đấu chưa thành
Mưa gió còn giá lạnh
Niềm đau thương canh cánh
Ðất mẹ vẫn nặng tình

Mẹ ơi! Con nghe lời mẹ dạy
Vì yêu, quê hương thương giống nòi
Ai đành gieo buồn gieo sầu hận
Lửa khói đốt chết bao niềm tin
Cầu xin cho đất mẹ ngày mai
Hàn bao đau thương xóa u hoài
Cho đời thôi buồn nguôi sầu hận
Cùng nói tiếng nói đất mẹ tôi

Lệ mừng xót thương ai
Tìm đâu thấy những người
Ði chết vì đất mẹ
Vượt qua sông qua đèo
Hồn chẳng chút đam mê
Rồi ngày nối duyên quê
Ðẹp thay dáng ai về
Ði giữa lòng đất mẹ
Tình yêu thương nhân thế
Cho trọn tiếng hẹn thề
http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/giualongdatme.asx
Download (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/giualongdatme.asx)</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>