PDA

View Full Version : Lá Thư Tiền Tuyến - Trường VũDzu KaKa
05/17/2005, 12:39 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="46" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Lá Thư Tiền Tuyến</b></td></tr></table>Nhạc sĩ: ???
Ca sĩ: Trường Vũ
<center>
<img src="http://pic18.picturetrail.com/VOL883/3500741/7197779/96993055.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Lâu lắm chưa về quê thăm mẹ
Từ độ xuân thu dệt nơi nơihttp://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/lathutientuyen.asx
Download (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/lathutientuyen.asx)</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>