PDA

View Full Version : Tình Thơ - Quang DũngDzu KaKa
05/18/2005, 11:47 AM
<div align="CENTER"><table border="0" bordercolor="#AFAFB9" CELLSPACING="4" CELLPADDING="40" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://www.thoiaotrang.com/postcard/bgimages/bg01.jpg"><tr><td><table border=2 bordercolor="#3B5BBE" bgcolor="000000" background="http://www.thoiaotrang.com/webimages/headingbg.gif" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033" width=450><TR><TD><center><table border="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="14" bordercolor="#3B5BBE" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033"><TR><TD><center><table style="filter: blur(strength=7)"><tr><td><h1><i><font face="Times New Roman" color="purple">Tình Thơ</font></i></h1></td></tr></table></center><center><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" bordercolor="#3B5BBE" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033"><center><tr><td><center><table border=5 cellspacing=4 cellpadding=2><tr><td>http://www.thoiaotrang.com/postcard/mtimages/135.jpg<param name="bgcolor" value="FFFFFF"><param name="image" value="http://www.angeleyes2.com/img/sl/sl6b.jpg"><param name="loadtext" value="Snow Scene Loading..."><param name="mode" value="0"><param name="text" value="Special For You"><param name="textcolor" value="000000"></******></tr></td></table></center></tr></td></table></center><font size=2 color="#ffffff" face="Arial"><i>
Nhạc sĩ: Hoài An
Ca Sĩ: Quang Dũng</i></font><dl><font color="#ffffff">Swing
4/4 - Am

Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong

Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe
Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần
Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường
Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương

Bao yêu thương trong ta tìm về
Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng trong ta một thời
Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa

Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ
</font>
http://media.quangngai.net/music/QuangDung_TinhTho.wma</center></div></tr></td></table></div></tr></td></table></tr></td></table>