PDA

View Full Version : Cà Phê Đắng Trở Lại - Don HồDzu KaKa
05/23/2005, 03:09 PM
Cà Phê Đắng Trở Lại
Nhạc sĩ: Nguyễn Đình Lợi
Ca sĩ: Don Hồ

Ngồi một mình uống cà phê đắng đầu môi .
Ngồi một mình uống cà phê nhớ người yêu .
Em bây giờ ở nơi đó
có gì vui không em, có gì vui không em.
Anh nơi này ôm nỗi nhớ,
nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình xanh xao,
nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình hư hao .

Ngồi một mình uống cà phê tuyết lạnh rơi rơi .
Ngồi một mình uống cà phê nhớ chuyện xưa .
Xưa tình mình như con nít
ghét rồi yêu nhau, ghét rồi thương nhau.
Nay cuộc đời ai cũng lớn, l
ớn để rồi phong ba, lớn để rồi chia xa,
lớn để rồi phong ba lớn để rồi chia xa

Ngồi một mình cà phê, cà phê ...
Ngồi một mình...chia xa.
http://media.quangngai.net/music/DonHo_CaPheDangTroLai.mp3