PDA

View Full Version : Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm - Nguyễn HưngDzu KaKa
05/23/2005, 04:26 PM
<center><table border="0" cellpadding="47" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="Sienna" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width=530" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="Sienna" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=5 color="white"><b>Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm</b></td></tr></table><font face="Times New Roman" size="3" color="white">Nhạc sĩ: Song Ngọc
Ca sĩ: Nguyễn Hưng
http://pic2.picturetrail.com/VOL1020/3459015/7108189/92968321.jpg

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước
Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài.
Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó
Dấu tích hành thân.
Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu?
nên tội tình mang nhục hình?
Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.

Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố
Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm.
Nhìn người đàn bà đang chực đợi chết
Đống đá ngổn ngang.
Chờ ai?
Chờ tay người ném chết một người không hận thù.
Người ơi, vì đâu đọa đầy nhau?

Ai người vô tội? Ai người không tội?
Hãy mạnh tay ném đá ném đá ném trước đi!
Còn, còn đợi gì?
Ai người vẹn toàn?
Ai người trong sạch?
Còn chờ chi?
Ném chết, ném chết,
Ném chết tội đồ nhân gian!

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước
Sách cổ đã nghi, đống đá còn nguyên
Vì người vô tội hay đời giả dối,
Thế giới giả nhân!
Chào thua
Người ơi! Tình ơi!
Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ?
Người ơi! Đời ơi! Cũng vậy thôi
http://media.quangngai.net/music/NguyenHung_ChuyenNguoiDanBa2000Nam.wma

<center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>

kenvy
05/25/2005, 11:24 PM
Nghe sao mà buồn quá dzậy? chắc lúc nào buồn anh Dzu lại nghe ấy nhỉ?