PDA

View Full Version : Những Đồi Hoa Sim - Như Quỳnhkenji
05/25/2005, 04:35 AM
<div align="center"><table border=5 type="border" bordercolordark="Gray" bordercolorlight="Black"><tr><td><center><font size=4 color="PURPLE" face="TAHOMA"><b>Những Đồi Hoa Sim</b></font></font>
Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
khi còn tóc buối vai
Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến
ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bây
Từ nơi chiến trường giông bắc đó
lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi
Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân
tím chiều hoang biền biệt
Một chiều rừng mưa được tin em gái mất
chiếc thuyền như vỡ đôi
Phút cuối ko nghe được em nói
ko nhìn được một lần dù một lần đơn sơ
Để không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì
</td></tr></table></div>
http://media.quangngai.net/music/NHUNGDOIHOASIM.mp3
Mệt quá ai chép giùm đi mỏi tay quá :D

kenji
05/25/2005, 04:37 AM
Nghe bài này thấy thảm wá :D

kenvy
05/25/2005, 11:44 PM
chỉ có anh nghe thôi ah, nhiều người chẳng biết nghe nhạc nên chỉ vào những trang nhạc ngoại thôi ah.