PDA

View Full Version : Chị Ơi - Don Hồ (tk Vũ Thành An)Dzu KaKa
05/27/2005, 03:26 PM
<center><table border="0" cellpadding="10" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="530" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Chị Ơi</b></td></tr></table>Nhạc sĩ: Vũ Thành An
Ca sĩ: Don Hồ

<center><img src="http://quangngai.net/shared/hinh/TuDoTinNguongTrongDiaNguc.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>


Nhạc sĩ Vũ Thành An đã viết bài Chị Ơi khi ông còn đang trong ngục tù tại Hà Tây, năm 1981. Chị ở đây chính là thánh nữ Téresa, người đã ngủ yên tại danh địa Leesier, Pháp quốc.

Chị ơi cho em được thăm
Thân xác thiên thần,
Trăm năm vẫn ngủ.
Chị tôi, thân gái diệu kỳ
Vẫn còn, còn giấc miên nhu

Đời trôi, muôn cuộc bể dâu
Ôi cánh hoa hồng vẫn nằm đó
Mềm nhũ trinh bạch thịt xương
Đã thành vầng đá kim cương

Chị ơi, cho em đi theo
Bay tới những tinh cầu
Chị ơi, cho em đi theo
Trong cõi không nhiệm mầu

Ở đây em khoanh đôi tay
Trong mệnh đời khổ đau
Ở đây muôn triệu hồn hoang
Vẫn đang còn lang thang

Hồi chuông ngân nga ngày đêm
Thương các linh hồn, long đong khách tù
Chị tôi, thắm thiết van nài
Cha trời thương đám con thơ

Bảy năm âm thầm hy sinh
Cho đến muôn đời vẫn còn nhớ
Bảy năm cát bụi không tên
Đã thành đèn sáng muôn thu
http://media.quangngai.net/music/DonHo_ChiOi.wmaDownload (http://media.quangngai.net/music/DonHo_ChiOi.wma)</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>