PDA

View Full Version : Ừ Thôi Em Đi - Đức PhươngDzu KaKa
06/13/2005, 07:06 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="46" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="480" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="white" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Ừ Thôi Em Đi</b></td></tr></table>
Nhạc sĩ: Huỳnh Nhật Tân
Ca sĩ: Đức Phương


Ừ thôi em đi, vấn vương làm gì
Ta chợt dại khờ bên góc phố ngày xưa
Ừ Thôi em đi, đừng nhìn nhau nữa
Mắt nào cay mà lòng vẫn không hay

Ừ thôi em đi, vẫn như ngày nào
Ta gục đầu, bên những niềm đau
Ừ thôi em đi, một đời rong ruổi
Xóa tan tành, cơn mộng lứa đôi

Em đi rồi phố vắng buồn tênh
Em đi rồi, ta hóa cuồng điên
Chân thấp chân cao, tình đời nghiêng ngả
Em chợt đến chợt đi, ta chợt khóc chợt cười

Ừ thôi em đi, tiếc thương còn gì
Ta một mình bên những cánh thư xưa
Ừ thôi em đi, ta không hề oán trách
Chẳng tiếc nuối gì thêm, chỉ làm tội cho nhau

Ừ thôi em đi, ta không hề oán trách
Chẳng tiếc nuối gì thêm, chỉ làm tội cho nhauhttp://quangngai.net/shared/audio/Duc%20Phuong%20-%20U%20Thoi%20Em%20Di.wmaDownload (http://quangngai.net/shared/audio/Duc%20Phuong%20-%20U%20Thoi%20Em%20Di.wma)
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>