PDA

View Full Version : Em Đi - Nguyễn HưngDzu KaKa
06/13/2005, 10:32 PM
<center><table border="0" cellpadding="47" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/69352333.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/69352164.jpg" borderColorDark="DimGray" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://pic" borderColorDark="DimGray" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Em Đi</b></td></tr></table><font face="Times New Roman" size="3" color="white">Nhạc sĩ: Đức Huy
Ca Sĩ: Nguyễn Hưng

http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70407566.jpg

Em đi rồi cây có buồn say
Em đi rồi hoa lá sầu bay
Em đi rồi tay gầy nào vẫy
Em đi rồi đôi mắt nào cay

Mai anh đi rồi mây vẫn còn bay
Mai anh đi rồi mưa vẫn còn rơi
Thôi xa rồi sao người còn đứng đợi
Thôi xa rồi xin người hãy buông lơi

Yêu em, môi nồng hôn ấm còn vương
Yêu em, vai gầy tóc mây còn thương
Mai xa rồi lòng nghe tan nát rã rời
Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơi.http://quangngai.net/shared/audio/Nguyen%20Hung%20-%20Em%20Di.mp3
Download (http://quangngai.net/shared/audio/Nguyen%20Hung%20-%20Em%20Di.mp3)
<center></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>