PDA

View Full Version : Bay Đi Cánh Chim Biển - Duy TrácDzu KaKa
06/13/2005, 10:45 PM
<center><table border="0" cellpadding="37" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71291300.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71291300.jpg" borderColorDark="#D2F0FF" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td><div align="center"><table border="1" cellpadding="0" width="520" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71291300.jpg" borderColorDark="#D2F0FF" borderColorLight="#D2F0FF"><tr><td>
<center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="#D2F0FF"><b>Bay Đi Cánh Chim Biển</b></td></tr></table>
Nhạc và lời: Đức Huy
Ca Sĩ: Duy Trác
<center><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71290777.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>
<font face="Times New Roman" size="3" color="#D2F0FF">
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ

Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng

Em đã muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối

Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sónghttp://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/baydicanhchimbien.asx
Download (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/baydicanhchimbien.asx)<center><img HEIGHT=30 WIDTH=200 src="http://www.webweavers.org/0004/mus_bar.gif" ALT="DzuLangTu"></td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>