PDA

View Full Version : Và Con Tim Đã Vui Trở Lại - Hợp CaDzu KaKa
06/14/2005, 12:16 AM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71892048.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71892048.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><div align="center"><table border="20" cellpadding="0" width="470" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71892031.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Và Con Tim Đã Vui Trở Lại</b></td></tr></table>Nhạc sĩ: Đức Huy
Trình bày: Hợp Ca

<center><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70436895.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Tìm một con đường
tìm một lối đi
ngày qua ngày
đời nhiều vấn nghi
lạc loài niềm tin
sống không ngày mai
sống quen không ai cần ai
cứ vui cho trọn hôm nay

Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới

Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...

Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
vì người gần bên tôi mãi

Và bây giờ, ngày buồn đã qua
mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mớihttp://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/vacontimdavuitrolai.asx</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>