PDA

View Full Version : Nếu Xa Nhau - Đức HuyDzu KaKa
06/14/2005, 12:38 AM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891944.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891944.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><div align="center"><table border="20" cellpadding="0" width="500" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5607695/71891944.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Nếu Xa Nhau</b></td></tr></table>Nhạc và lời: Đức Huy
Trình bày: Đức Huy

<center><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70436886.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Nếu xa nhau, anh xin làm mây thu
Khóc em... dài những tháng mưa ngâu
Mưa thu buồn... buồn đời anh bấy lâu
Gió thu sầu... hát bài ca nhớ nhau

Nếu xa nhau, anh xin làm giòng sông
Nhớ em ngày buồn nước mênh mông
Khúc sông buồn... buồn trời bao lá giong
Bến xưa trời, tình về trong nhớ nhung

Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời
Biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa tháng mưa ngâu,
Em có nghe chăng bài tình ca?
Hôm nào... anh đã hát cho em

Trời đã sang đông, thôi anh làm im vắng
những đêm dài mơ ước gió trăng
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
Biết bao giờ đời anh thôi dở dang
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng

If we part, I'll be like a cloud
and cry for you a rainy day
and the rain will wash away your tears
and the wind will take me far from here

If we part, I could be a stream
and go wherever I may go
but the stream would dry up with the sun
while the cloud would find somewhere to run

But then one day I would start the rain
and beg the sun to shine again
if to see your happy face look up my way
then I could never rain again

But I see the dream is at an end
And the snow is falling once again
As you go my heart is filled with pain
And I know that soon this cloud will rain http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/neuxanhau03.asx
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>